Bekeuring Italie

Vraag gesteld door Rompta op 11 juli 2017

In januarie 2017 hebben wij een bekeuring uit Italie gekregen. Hierbij zat geen vertaling in het Engels of Nederlands. Ik heb geprobeerd de brief zo goed mogelijk te vertalen om te achterhalen waar de brief over ging. Het bleek een boete te zijn voor te snel rijden. Ik heb deze boete al betaald. Op 8-72017 kreeg ik weer een aangetekende brief. De boete is betaald Wat moet ik nu doen. Ik zou hier graag hulp bij willen hebben.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In januari 2017 heeft u een verkeersboete uit Italië ontvangen, vanwege een snelheidsovertreding. De boete heeft u reeds voldaan. Onlangs ontving u wederom een aangetekende brief vanuit Italië, waarschijnlijk met betrekking tot dezelfde overtreding. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Gegevens opsturen
Bij bepaalde overtredingen worden er ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet u de gegevens van de bestuurder opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs dat moet worden opgestuurd. Doet u dit niet, dan volgt een extra boete van rond de € 300,- voor het niet verstrekken van de gegevens.

Ik vermoed dat de tweede brief, welke u recentelijk ontvangen heeft, betrekking heeft op voornoemde strafpunten. Zaak is om de gegevens van de bestuurder ten tijde van de overtreding zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Meer informatie over verkeersboetes uit Italië vindt u op onze website.***

Reactie van Rompta:

Ik ben niet tevreden met dit anrwoord. Wij hebben in januari 2017 alle gegevens door gestuurd. Van waar dan nog een tweede brief***

Reactie van Michiel Claesen:

Heeft de tweede brief hetzelfde beschikkingsnummer? Ofwel; handelt het hier om één en dezelfde verkeersovertreding?