Wettelijke garantie tweedehands auto

Vraag gesteld door Sparkle_bloem op 15 september 2015

Wij hebben een tweedehands auto gekocht, deze hebben we na de aankoop laten onderzoeken door een onafhankelijke garage. De auto leek prima in orde. Echter bleek de volgrnde dag dat de auto exponentieel veel olie verbruikt (3 liter per 1000 kilometer). Ook valt de auto opeens uit midden op de snelweg, de auto is dus een gevaar. We hebben geen garantie afgesloten, daar de auto na proefrit de prima uitzag, ook was er door de onafhankelijke garage zo niets te zien aan de auto. We hebben contact gehad met de garage waar we de auto hebben gekocht, die wilt er wel naar laten kijken, maar zegt dat we zelf voor de kosten op moeten draaien. Nu las ik dat ook een tweedehands auto onder de wet garantie valt. Is de aankoop garage nu verplicht alsnog de auto te reparen? De auto heeft sinds de aankoop nog geen 1000 kilometer gereden. Nu lees ik op het aankoopbewijs, dat mijn man heeft ondertekend voor aankoop zonder enig garantie. Wettelijke garantie is echter niet zomaar af te wimpelen met een handtekening dacht ik (er was niet duidelijk dat hiermee ook wettelijke garantie bedoeld werd, er werd gedoeld op extra garantie)

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een tweedehands auto gekocht en deze na aankoop laten onderzoeken door een onafhankelijke garage. Echter bleek de auto veel olie te verbruiken en viel de auto midden op de snelweg uit. Er is geen garantie van toepassing.

Conformiteit

Ook als u geen garantie heeft afgesproken met de verkoper, dan geeft de wet aan dat u als consument redelijke verwachtingen mag hebben van wat u koopt. Dit wordt ook wel het conformiteitsbeginsel genoemd. De vraag is of u gezien o.a. de kilometerstand, leeftijd van de auto en koopprijs kunt stellen dat u deze gebreken niet hoefde te verwachten.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Als koper heeft u ook een onderzoeksplicht.

Daaronder valt bijvoorbeeld het maken van een proefrit. Het keuren van de auto kunt u het beste voorafgaand aan de koop laten doen. U dient altijd de verkoper aan te spreken en in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen.

Stappenplan

U kunt gebruik maken van ons stappenplan. Op onze website vindt u ook modelbrieven die u kunt gebruiken om de verkoper aan te spreken.