vraag over tolheffing

Vraag gesteld door naheffing op 13 juni 2018

als ps op onze reactie van gisteravond(12-06-2018):
kan de ANWB voor haar leden niet bemiddelen met in dit geval EPC?
wij hadden contact met EPC, dit kan in het nederlands omdat wij geen
mogelijkheid zagen, zoals nu werd aanbevolen, contact te leggen met Portugal. Als particulier krijg je geen poot aan de grond. m.vr.gr.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt of de ANWB in dit geval kan bemiddelen met het EPC betreft uw vraag over tolheffing.

Wij adviseren enkel en bemiddelen niet. U kunt hiervoor de hulp inroepen van echt Europees Consumenten Centrum (ECC). Dat centrum geeft advies en bemiddelt kosteloos bij geschillen van consumenten en ondernemers van een andere EU staat, ook bij tolproblemen.

Meer informatie over het ECC vindt u op onze website.***

Reactie van naheffing:

Jammer dat wij niet gewezen werden door uw collega op het ECC
nu hebben wij zelf de bezwaarschriften gemaakt en alles betaald