Typ-cq spellingsfout in beschikking snelheidsovertreding.?

Vraag gesteld door Leanne op 18 februari 2016

Ik heb 2x beschikking snelheidsovertreding ontvangen. Op dezelfde locatie maar met een tussentijd van 14 minuten.
Echter, de locatie die vermeld wordt, klopt niet. Die weg bestaat niet, want er staat een typefout/spellingfout in.
Kan ik vanwege deze "fout" onder de betaling uitkomen ?
Maw is het zinvol bezwaar in te dienen ?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft twee keer een verkeersboete ontvangen in verband met een snelheidsovertreding op dezelfde locatie, maar met een tijdverschil van 14 minuten. De weg waar de overtreding is begaan is onjuist vermeld als gevolg van een typefout. U vraagt of bezwaar zinvol is.

Dergelijke vragen worden vaker op ons platform gesteld. Zo ook een situatie waarbij iemand twee verkeersboetes ontving binnen 30 seconden of binnen 5 minuten op dezelfde weg.

De kern is dat er door kantonrechters wordt getoetst of er sprake was van een nieuwe verkeerssituatie en een nieuwe gedraging, waarbij u in de gelegenheid bent geweest (de snelheid) te corrigeren. Ook wordt gekeken naar de afstand, waarbij een paar honderd meter al als mogelijkheid gezien kan worden om de snelheid aan te passen.

Een schrijffout in de plaats- of tijdsaanduiding wordt gezien als een kennelijke vergissing dit is geen ‘vormfout’. De politie mag binnen 6 weken een nieuwe gecorrigeerde beschikking sturen. Na deze termijn mag de officier van justitie dat ook nog doen. Ik verwacht daarom dat een bezwaar op bovengenoemde gronden niet zal slagen.