Snelheidsovertreding België

Vraag gesteld door Zwever op 26 oktober 2017

Een aanvankelijk Proces-Verbaal ontvangen i.v.m. snelheidsovertreding. Hierin staat o.a. vermeld waar informatie bekeken kan worden. Ik heb dit geprobeerd bij, zoals vermeld in de aangifte, https://www.polinforadar.wix.com/polinforadar, echter deze site bestaat niet. Vervolgens wat ook vermeld staat bij, https://verkeersboeten.be, hier moet ik het procesverbaalnummer invullen en de dag van overtreding en aan het eind een controle woord. Hier is niets bekend op die datum. Het vermelde telefoonnummer nog niet gebeld, misschien nep?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit België ontvangen. De websites waar men naar verwijst blijken niet te functioneren. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Normaliter ontvangt men een brief met details over de overtreding, alsmede een vragenformulier. Op dit formulier kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor de overtreding, of u instemt met een schikking etc.

Ontbreekt een dergelijk formulier in uw geval?

Informatie over verkeersboetes België vindt u op onze website.