Parkeerschade aan rechtervoorbumper van lantaarnpaalsokkel, zonder lantaarnpaal.

Vraag gesteld door lampie1 op 26 april 2016

Na toevoegen van wat nieuwe gegevens wil ik deze vraag graag opnieuw stellen.
De schade is ontstaan op het parkeerdek van wc Keizerswaard, Rotterdam-Zuid en is aangemeld bij afd. Beheer van het wc.
De lantaarnpaalsokkel is vanuit de auto en de aanlooproute niet zichtbaar, de lantaarnpaal was eerder door iemand van de sokkel afgereden.
Vóór de auto geen parkeerplaats meer, dus kennelijk vrij uitrijden.
(Na 1 ½ uur wist ik niet meer dat er een sokkel voor de auto stond)
De verzekeraar van het wc acht zich niet aansprakelijk, zegt dat de sokkel vanuit de auto zichtbaar is en een opvallende gele kleur heeft.
E.e.a. is door mij vastgelegd met foto’s en die tonen aan dat de sokkel vanuit de auto absoluut NIET te zien is.
Ik wilde de schade verhalen op de tegenpartij, maar mijn verzekering speelde het schadegeval door aan de rechtsbijstandsverzekering, die het niet in behandeling wilde nemen, omdat ze het niet verhaalbaar achten.
Ik had afd. Beheer voorgesteld om een schikking te treffen (50/50), omdat ik misschien ook niet helemaal vrijuit ga.
De tegenpartij is echter niet van zins om mij ook maar op enige manier tegemoet te komen.
Wat kan ik nu nog doen? Het schadebedrag is ongeveer 1100 euro.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Met verwijzing naar het eerder verstrekte antwoord door mijn collega, bericht ik u als volgt.

Ik vind dat de rechtsbijstandverzekeraar zich er wel al te gemakkelijk van af maakt. Op basis van de mij beschikbare informatie, acht ik niet uitgesloten dat de beheerder (deels) aansprakelijk is.

U kunt de rechtsbijstandverzekeraar alsnog in beweging krijgen door u te beroepen op de geschillenregeling rechtsbijstandsverzekering (zie polisvoorwaarden). Doorgaans bestaat er een mogelijkheid om op kosten van de verzekeraar de zaak te laten beoordelen door een advocaat naar keuze.