Overdracht Incasso verkeersboete Italië aan Nederlands Incassoburo

Vraag gesteld door WGFW op 21 september 2018

Tijdens onze vakantie in 2013 in Italië 2013 kregen wij pech onderweg. Onze leaseauto ging voor reparatie naar de garage en wij mochten een huurauto ophalen bij AVIS in Florence. Vier maanden later ontvingen wij een boete, vanwege rijden in een verkeersluwe zone in Florence. Omdat wij geen idee hadden of wij een overtreding hadden begaan en of hier sprake was van oplichterij hebben wij niet op deze brief gereageerd. Bijna drie jaar later kwam een aanmaning tot betaling, waarop wij evenmin hebben gereageerd. Nu, bijna vijf jaar nadat de vermeende overtreding is begaan ontvingen wij een schrijven van een Nederlands Incassobureau (Nationaal Incasso Bureau te Purmerend). De boete is direct en zonder waarschuwing verhoogd met € 150,- terwijl op de ANWB website staat dat dit soort boetes vanuit Italië worden overgedragen aan het CJIB.

Mjn vraag is hoe hier mee om te gaan, omdat wij nog steeds geen idee hebben of wij deze verkeersovertreding hebben begaan, of de verkeersboete wel bonafide is en of het juridisch wel juist is dat deze vordering is overgedragen aan een Nederlands Incassobureau, dus niet het CJIB.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U hefet enkele jaren geleden bericht ontvangen vanuit Italië in verband met een overtreding. Op dit bericht, en de daaropvolgende berichten, hefet u niet geantwoord. Nu ontvangt u een bericht van een incassobureau, met een flinke verhoging.

Als u een bekeuring ontvangt is het zaak om hierop te reageren of aanvullende informatie te vragen als u de boete niet vertrouwd. Nu u niets heeft gedaan is de termijn om bezwaar te maken voorbij. Of de boete echt is of niet is onder meer na te gaan door contact op te nemen met de innende instantie.

Op ons platform staan vergelijkbare vragen over het NIB en de bevoegheden van dit incassobureau. Hier is onder meer aangegeven:

NIB
"in een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse rechter een Duitse boete werd voorgelegd. Daarin is kort gezegd bepaald dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet zou mogen. Dit staat op gespannen voet met elkaar. De mogelijkheid om via het CJIB te innen is immers veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Het feit dat een land het kaderbesluit nog niet heeft geïmplementeerd kan dan niet ten koste gaan van degene die de boete moet betalen. U zou dit nog aan het incasso bureau kunnen melden. Als zij overgaan tot dagvaarden lopen zij dus een risico dat een rechter vergelijkbaar beslist en dat zou dan in uw voordeel zijn. U zou dan, als u nog naar Italië gaat wel de boetes moeten betalen. In het land zelf kunnen zij u ter plekke dwingen alsnog te betalen."

In uw geval betrof het echter wel een boete van een paar jaar eerder. Toen was het betreffende kaderbesluit nog niet van kracht omdat Italië dat nog niet had bekrachtigd. De gang naar het CJIB stond op dat moment dus nog niet open.

Inmiddels is Italië wel op deze regeling aangesloten en mag dus ook worden verwacht dat het CJIB wordt ingeschakeld. In ieder geval voor de boetes van na het bekrachtigen van dit besluit.

Het advies is nu dan ook duidelijk: in geval van brieven van het NIB, vermeerdert met incassokosten: protest aantekenen en wijzen op mogelijkheid van inning door het CJIB.


Voor meer informatie over boetes uit Italië verwijs ik u graag naar onze website.