offerte of contract?

Vraag gesteld door Au13 op 05 februari 2018

17 januari dacht ik via een volledig ingevuld en ondertekend aanvraag/contract voor camperhuur in zuid Afrika te hebben getekend.Het bedrijf reageerde snel op mails maar laat na het tekenen niets meer van zich horen. Aanbetaling nog niet gedaan. Daarnaast kwam ik er achter dat ik alleen voor de Gps huur tekende en vergeten ben onder het huurbedrag te tekenen.Kan ik dit nog annuleren?.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het annuleren van een geboekte camper.

Het antwoord hangt af van waar u voor heeft getekend en wat de voorwaarden zijn. Is een contract getekend, dan is er vaak een regeling als u wilt annuleren. Daar zijn dan kosten aan verbonden die oplopen naarmate de datum van vertrek naderbij komt. In sommige gevallen vallen deze kosten dan weer onder een annuleringsverzekering.

U geeft aan niet te hebben getekend voor de huur, alleen voor de GPS. Het contract op zich is niet alleen bepalen. Ook de mails geven aan wat is afgesproken. Is het een Australisch verhuurbedrijf waar u direct mee heeft ondehandeld, dan zijn de Australische regels van toepassing. Ik kan u alleen aangeven hoe een dergelijke zaak in Nederland is geregeld.

Kijkt u de voorwaarden en de mails na op hetgeen is afgesproken. Is er wel degelijk geboekt, dan is het zaak om contact op te nemen met het bedrijf. Lukt dat niet, stuurt u dan als volgende stap een mail waarin u vraagt u om een reactie binnen een redelijke termijn. Geeft u daarin aan dat u ervan uitgaat dat er geen verdere verplichtingen zij als u binnen deze termijn geen antwoord ontvangt.