Moet ik verkoper alsnog de kans geven defecte auto te onderzoeken, ondanks dat hij mijn aanspraak op non-conformiteit niet erkent?

Vraag gesteld door Maarten Rijken op 07 januari 2016

In augustus heb ik een Fiat Ducato camper gekocht voor 10.000 Eu. Bouwjaar 1997, 150.000 km.
Direct na aankoop bleek de camper enkele gebreken te hebben, en binnen drie maanden liep de motor volledig vast.
Met behulp van de ANWB voorbeeldbrieven heb ik de verkoper verzocht om de gebreken kosteloos te herstellen met een beroep op consumenten bescherming cq conformiteit.
In eerste instantie gaf de verkoper aan dat ik uberhaubt geen garantie had. Pas nadat ik hem een kopie heb opgestuurd van het koopcontract gaf ie toe dat ik recht had op garantie zoals aangegeven op het koopcontract: 3 maanden garantie op de motor EXCLUSIEF arbeidsloon.
Van garantie op basis van non-conformiteit wilde hij helemaal niks weten. Hij beweert dat door het koopcontract de wettelijke garantie vervalt.
Omdat de camper niet meer rijdt, zou ik dan een paar honderd euro kosten moeten maken om de camper van Drachten (mijn woonplaats) naar Oud Beierland (verkoper) te transporteren, en vervolgens zou ik dan nog waarschijnlijk een paar duizend euro arbeidsloon moeten betalen om de motor te laten reviseren.
Na herhaald te vergeefs schriftelijk verzoek om de defecten kosteloos te repareren, heb daarom ik de verkoper op 15 december gemeld dat ik de auto bij een derde partij ga laten repareren en de kosten op hem ga verhalen.
De verkoper bleef herhalen dat ik de camper kon brengen voor reparatie, maar bleef ook herhalen dat de garantievoorwaarden het non-conformiteitsbeginsel uitsluiten.
Daarna heb ik een derde partij verzocht de camper te repareren.
Op 29 december kreeg ik alsnog een brief van de verkoper met verzoek de camper alsnog naar Oud Beierland te brengen om hem in de gelegenheid te stellen de klachten “ te beoordelen om deze vervolgens al dan niet (maar altijd in redelijk overleg met u) op te lossen”

Moet ik nu de camper alsnog naar de verkoper brengen, of heb ik voldoende gedaan en kan ik de kosten gewoon op de verkoper verhalen, omdat de verkoper niet binnen de gestelde termijn bevestigend heeft gereageerd op mijn verzoek tot kosteloos herstel?
Verspeel ik mijn recht als ik nu doorzet met reparatie bij derde partij?

Ps.
Ter info. Naast de defecte motor waren er direct na aankoop al enkele andere defecten aan het licht gekomen, waarbij de verkoper aantoonbaar tegen mij gelogen heeft.
Omdat ik in de showroom de camper installatie niet kon testen heb ik uitdrukkelijk gevraagd of alles werkte. De verkoper verzekerde mij dat dit het geval was.
Direct na aankoop bleek dat de kranen in keuken en douche niet werkten, en dat de bolier/verwarming het ook niet deed, en enkele lampen kapot waren.
Verder had de verkoper beloofd dat hij een deurtje waarvan de scharnieren geblokkeerd waren, weer lopend zou maken vóór aflevering. Ook dit bleek hij niet gedaan te hebben.
U begrijpt dat deze zaken mijn vertrouwen in de verkoper en in een redelijke afhandeling van de zaak niet vergroot hebben.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In augustus 2015 heeft u een gebruikte camper gekocht uit 1997/150.000 km inclusief 3 maanden garantie (op de motor exclusief arbeidsloon). Naast een aantal kleinere gebreken liep de motor binnen 3 maanden vast. U vraagt zich af of u de benodigde reparatie inmiddels aan een derde kan uitbesteden.

Nu de verkoper schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de auto te willen onderzoeken, raad ik u zekerheidshalve af de camper nu al elders te laten repareren. Stuur een bericht terug en vraag de verkoper naar zijn concrete voorstel om het gebreke/gebreken te verhelpen. Aangeven dat wanneer de verkoper in gebreke blijft, u de reparatie zal uitbesteden en waarbij u (een deel van) de kosten zal verhalen op de verkoper.

Uitsluiting van non-conformiteit (wettelijke garantie) is bij een consumentenkoop onmogelijk. Deze bepalingen zijn immers van dwingend recht (kan niet ten nadele van de consument van worden afgeweken).

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze webpagina:'Klachten na aankoop'.