Kan ik een koopcontract van een nieuwe auto annuleren?

Vraag gesteld door CAGM op 13 maart 2018

In november heb ik een nieuwe auto besteld. Deze zou ongeveer een maand geleden geleverd worden. Met het plaatsen van de trekhaak is er een storing opgetreden. Er moest een nieuwe module geplaatst worden. Lang moeten wachten op de nieuwe module. Bij het plaatsen van deze module is er weer een storing naar voren gekomen.
Het vertrouwen in een goed functionerende auto is hiermee komen te vervallen.
Vandaar mijn vraag.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In november 2017 heeft u bij de dealer een nieuwe auto besteld. Door lange leveringstermijn en door een aantal gebreken isd e auto nog altijd niet geleverd. U vraagt zich af of u nog onder de koopovereenkomst uit kan.

Vaste leveringstermijn
Indien er een specifieke datum voor levering is overeen gekomen, dan spreekt men over een vaste leveringstermijn. In dat geval kunt u op grond vand e BOVAG-voorwaarden de koopovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden.

Niet-vaste leveringstermijn
Indien er een leveringsdatum is overeen gekomen, die bij benadering is, dan spreekt men van een niet-vast overeengekomen leveringstermijn, in dat geval dient u de dealer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij u hem drie weken tijd geeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, alvorens de koopovereenkomst te kunnen ontbinden.

Annuleren koopovereenkomst
Op grond van de BOVAG-voorwaarden heeft u - zolang de auto niet is afgeleverd - de mogelijkhgeid om tegen schadevergoeding (max 15% van de koopprijs) de koop te annuleren.

NB: let op verschil tussen ontbinden en annuleren van een koopovereenkomst!

Meer informatie over koo-p annuleren of leveringstermijn vindt u op onze website.