Kan ik een gebrek aan nog niet betaalde auto op koopovereenkomst laten zetten?

Vraag gesteld door koosvermiljoen op 26 november 2015

De koopovereenkomst heb ik getekend en ik ga hem 4 dec ophalen en betalen.
Na mijn handtekening zag ik dat beide koplampen condens hadden. Dit wil ik op de koopovereenkomst vermeld zien staan. Kan ik dit laten doen door de dealer?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een koopovereenkomst voor een auto getekend, maar nog niet betaald. U heeft nu geconstateerd dat de koplampen condens hebben. U vraagt of u hiervan een vermelding op de koopovereenkomst kunt laten zetten.

Dat u de auto nog niet heeft betaald, betekent niet dat de koopovereenkomst niet bindend is. Deze heeft u namelijk al ondertekend. De koop is daarmee tot stand gekomen. De betaling is een verplichting die voortkomt uit deze overeenkomst. Op het moment dat u gebreken opmerkt voordat u de auto afneemt, kunt u de verkoper hierop nog wijzen. 

Daarnaast hangt dit ook af of er sprake is van een daadwerkelijk gebrek en van het moment dat u dit heeft geconstateerd (of heeft kunnen constateren). 

Gebrek

Allereerst moet vast komen te staan of er sprake is van een daadwerkelijk gebrek. Condens bij koplampen is een veelvoorkomend verschijnsel. Wanneer dit niet kort na het aanzetten van de verlichting verdwijnt en de koplampen altijd vochtig blijven, dan moet dit wel verholpen worden. Het kan uiteindelijk de reflector aantasten. Dit is het geval als er sprake is van druppels aan de binnenkant van de lampen. 

Onderzoeksplicht

Als u een tweedehands auto koop heeft u een vergaande onderzoeksplicht. Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van een proefrit. Als u had kunnen constateren dat er sprake was van condens bij de koplampen, maar hier verder geen opmerking over heeft gemaakt, dan kan het daarmee onderdeel zijn van de overeenkomst. 

U heeft de auto nog niet afgenomen, u kunt in gesprek treden met de verkoper en vragen het gebrek (indien dit een gebrek is) te verhelpen voordat u de auto afneemt.