Is losse bagage op Biogas tanks veilig? Leerlingenvervoer!

Vraag gesteld door Judith66 op 14 september 2018

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een vraag.
Mijn jongste dochter is aangewezen op het leerlingenvervoer. Sinds deze week rijden deze busjes op Biogas op verzoek van de gemeente.
Dinsdag kwam de bus haar halen en tot mijn verbazing werd de schooltas van mijn dochter los tegen de gastanks neer gezet. Ook de koppelingen van de tanks waren niet afgeschermd. Helaas kan ik hier de foto en ander bijlagen niet delen. Hier kunnen tassen gemakkelijk achter blijven hangen. Bovendien schuift losse bagage heen en weer en huppelt het vrolijk mee op een slecht wegdek.
Na mijn dochter volgen nog zeven andere kinderen met schooltassen, gymtassen en tassen voor naschoolse activiteiten als sport (ook koffers van zo’n 7 kilo voor een logeerhuis). Deze bagage mag niet bij de passagiers in verband met de veiligheid.
Mijn vraag aan uw organisatie is: Acht uw organisatie dit veilig?

Mijn vraag aan de personen die deze vraag lezen: Zou u uw kind in een op dergelijke wijze beladen busje laten meerijden?
Het zat me niet lekker... die onbeschermde koppelingen en slangen en die losliggende bagage. Ik besloot te gaan bellen voor informatie.

Ik begon bij de RDW. Hier werd aangegeven dat deze onbeschermde koppelingen en slangen niet mogen bij CNG- of LNG-installatie (LPG en Aardgas) en dat dit voor Biogas nog niet geldt, omdat dit vrij nieuw is . Voor een CNG- of LNG-installatie moeten de koppelingen en slangen zijn afgesloten door "een deugdelijke gasdichte behuizing die in de buitenlucht moet uitmonden". (zie bijlage RDW Artikel 5.2.10a onder punt 4.) De technisch specialist die ik sprak had het verder over dat de RDW de technische kant beoordeelt, maar vervolgens geen invloed heeft op het gedrag van de chauffeurs en passagiers. Hij verwees mij voor informatie door naar de politie over de veiligheid van dit gedrag. De politie verwees mij door naar de brandweer in verband met gevaarlijke stoffen en de brandweer verwees mij gisteren schriftelijk weer terug naar de RDW, met de kritische noot: dat ik wel naar de juiste persoon bij de RDW moest vragen. De mail was verstuurd door de receptioniste van de brandweer….

Ik heb de foto van de installatie laten zien bij twee verschillende autogarages. Van de eerste autogarage zou elke monteur afzonderlijk deze installatie afkeuren (3 monteurs) op basis van de in de bijlage genoemde RDW-voorschriften.
De tweede garage gaf aan dat dit absoluut veilig is. De monteur gaf wel aan dat hij zijn opdrachtgever zou adviseren om een plaat tussen de bagage en de gastanks te plaatsen. Op de vraag of hij zijn kind zou meegeven, gaf hij aan te twijfelen… “al was het maar omdat er geen bagagenet tussen de bagage en de passagiers in zit…” (Zucht. Die had ik zelf niet bedacht.)

Uiteraard heb ik mijn vraag neergelegd bij de vervoerder, de uitvoerder van het leerlingenvervoer hier. Deze belde mij gisteren terug. De man was heel geduldig en vriendelijk. Ik kreeg meer uitleg dan dat ik begreep… Over de vluchtigheid van LPG, die laag bij de grond zou blijven en dat de vluchtigheid van Biogas juist alle kanten opgaat (de logica ging echt aan mij voorbij), over dat in de zichtbare cilinders nog een cilinder zit die volledig verpakt zijn met 4 tot 5 cm dik tape, dat de koppelingen een zeer uitgebreide veiligheid hebben en dat de gasflessen en koppelingen volledig “hufterproof”zijn. De organisatie heeft overwogen om mij tegemoet te komen met een ander busje, maar besefte ook dat dit mijn ongerustheid over andere kinderen niet weg zou nemen. Ik bood aan uit eigen middelen een afdek-plank te laten monteren tussen de gastanks en de bagage en dat ik ook bereid ben een bagagenet te vergoeden in het busje van mijn dochter. Beide veiligheidsmaatregelen klonken logisch volgens de vervoerder en hij zou het intern voorstellen…. Maar hij vond het echt niet nodig als ik dit zelf zou gaan vergoeden.

Ik heb er een nachtje over geslapen.
Ben ik gerust gesteld? Eigenlijk niet.

Zoveel deskundigen, zoveel meningen.

Het goede nieuws is dat er maar één tankstation is in de regio waar Biogas kan worden getankt. Dit station ligt ver buiten de meeste rijroutes. Een groot aantal chauffeurs heeft hierdoor besloten voornamelijk op benzine te gaan rijden.
Maar wat nou als ze toch op Biogas gaan rijden?

Ik weet het antwoord niet. Mijn dochter zit dagelijks in deze bus. En ik ben niet gerust.

Vandaar dat ik mijn vraag voorleg aan uw organisatie en aan een aantal andere onafhankelijke en deskundige organisaties.
Is hier wetgeving op? Moet hier wetgeving op komen of is met duidelijke informatie naar mij (en wellicht ook anderen) het gevoel van onveiligheid te weerleggen?

Mijn vraag is: Acht uw organisatie dit veilig? (zie foto)
Mijn vraag aan de personen die deze vraag lezen: Zou u uw kind in een op dergelijke wijze beladen busje laten meerijden?

Graag ontvang ik uw reactie op schrift per mail. Simpelweg om alle adviezen met elkaar te kunnen vergelijken.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor alle genome moeite.


Met vriendelijke groet,


Judith

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Graag zou ik voor nader onderzoek het kenteken van één van desbetreffende busjes ontvangen.***

Reactie van Judith66:

Geachte heer Claesen, Beste Michiel, Het kenteken van het busje waar mijn dochter in wordt vervoerd is TK-810-K. Ik moet u zeggen dat ik er echt vanuit ga dat de gastanks volgens RDW-normen zijn ingebouwd. Mijn vraag over de veiligheid, gaat ook daarom ook over het gedrag om bagage hier los op en omheen te leggen (met alle onbeschermde koppelingen). Om een metafoor te gebruiken: In mijn auto zit volgens RDW-normen meerdere driepuntsgordels. Hoe veilig is het als ik de heupband gebruik en het schuine gedeelte achter mijn rug laat.... Ik hoop oprecht van u te horen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Allereerst mijn excuses voor mijn verlate reactie op uw vraag.

Bij de beantwoording van uw vraag ga ik ervan uit, dat hier sprake is van Biogas LNG of CNG.

In dat geval geldt artikel 5.2.10 a van de Regeling Voertuigen, waarin staat:
De CNG- of LNG-tank moet, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2002, zijn voorzien van een deugdelijke gasdichte behuizing die in de buitenlucht moet uitmonden, tenzij de tank in de open lucht is geplaatst.

Voorts lijkt het mij niet meer dan logisch dat de vervoerder een tussenschot plaatst tussen de gastank en de (overige) bagageruimte, teneinde schade aan de gastank te voorkomen en derhalve de veiligheid van de bestuurder, de passagiers en alle overige verkeersdeelnemers te waarborgen.