ik heb een contract voor de aanschaf van een auto gemaakt. Bij de factuur blijkt er een verschil van 700€ in mijn nadeel te zijn. Wat is bin

Vraag gesteld door Martin de Vries op 06 januari 2016

Ik heb een auto ingeruild, voor een nieuwe auto. Deze auto is geleverd zonder BTW en BPM, zgn transito wagen, deze is meteen uitgevoerd. Bij de aankoop is een koopcontract opgemaakt waarin stond: de inruilprijs: 19.500€ BTW: 6.598€ BPM: 13.959€ Na lang aandringen heb ik de factuur gehad. Hier bleek dat er geschoven is met de inruilprijs van de auto. De inruilprijs was 15.000€ geworden en was aangevuld met kortingen op de auto. Door de verschuiving betaal ik 742€ meer als wat in het contract staat. Vraag: is het contract leidend en moet de dealer de 742€ terug betalen.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht en daarbij de koopprijs afgesproken. Nu blijkt dat de garage de factuur heeft aangepast als gevolg waarvan u een bedrag moet bijbetalen.

De afspraken die gemaakt zijn bij de aankoop zijn leidend. Als nu door een wijziging op de factuur een bedrag moet worden bijbetaald is dit in strijd met deze afspraken. Alleen als dit het gevolg is van bijvoorbeeld een wijziging in de belastingen of vanuit de fabriek is het mogelijk deze kosten door te berekenen. De wijzigingen in de prijs die mogen worden doorberekend na aankoop staan vermeld in de algemene voorwaarden die bij het contract horen.

In de Bovag voorwaarden is de wijziging van de prijs van de auto als volgt geregeld:

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden doorberekend bij zowel nieuwe als gebruikte auto's.

Wijzigingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen worden alleen doorberekend in de niet-vast overeengekomen prijzen van nieuwe auto's. Na kennisgeving van een dergelijke wijziging heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. U heeft hiervoor 10 dagen de tijd na de kennisgeving van de verhoging.