Gemelde problemen direct na aankoop

Vraag gesteld door KKoopman op 19 oktober 2017

Ik heb 2 maanden geleden een VW Golf gekocht bij een erkende Volvo dealer. De auto is van 2005 ik heb een garantiepakket afgesloten voor motor en versnellingsbak. In de eerste week heb ik gemeld dat ik een schurend geluid hoor, de auto is nagekeken. Het antw was dat het aan nieuwe lagers lag die nog moesten slijten. Ik mocht de auto opnieuw brengen als er geen verbetering zou zijn. Vorige week heb ik de auto opnieuw laten nakijken. Ik kreeg als antwoord dat een een stel element mengklep van de verwarming/airco stuk was en dat de reparatie en arbeidsloon niet onder de garantie valt. Mij werd nadrukkelijk geadviseerd om dit te laten maken, hierop heb ik akkoord gegeven. Het schurende geluid is niet over. Ik ga de garage opnieuw bellen om dit melden. Ik ben benieuwd naar wat mijn rechten zijn rondom deze garantie. Ik heb nu een forse rekening en mijn probleem is niet opgelost.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt twee maanden geleden een occasion gekocht uit 2005 bij een dealer. Daarbij hebt u een garantiepakket afgesloten op de motor en versnellingsbak. In de eerste week na aankoop hoort u een schurend geluid waar naar gekeken is. Het zou gaan om nieuwe lagers die nog moesten slijten. Het geluid houdt echter aan en u gaat terug waarbij geconstateerd wordt dat een stel element mengklep van de verwarming/airco stuk is. Dat gebrek is gerepareerd. Echter het geluid is niet weg. U bent benieuwd wat uw rechten zijn in dit geval.

(non-) Conformiteit/ "wettelijke garantie"

Volgens de wet kunt u herstel van het gebrek of vervanging van het product eisen van de verkoper, als u kunt aantonen dat het product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. Dit staat in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Welke eigenschappen u mag verwachten van het product is onder andere afhankelijk van: het bouwjaar, de koopprijs, kilometrage, informatie verkoper bij aankoop.

Nu de gebreken zich binnen zes maanden na levering zich hebben geopenbaard, is het aldus op grond van art 7:18 lid BW aan de verkoper, aan te tonen dat deze gebreken bij levering af niet aanwezig waren. Mocht de verkoper hierin niet slagen, dan dient hij deze reparatie voor eigen rekening uit te voeren.

Voor een beroep op conformiteit is het evident dat u de verkoper in de gelegenheid stelt de gebreken te herstellen. zou u dit nalaten, dan verspeelt u zodoende uw rechten. U kunt dus niet de reparatie door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.