Zoekgeraakt rijbewijs (in de usa) vervangen.

Vraag gesteld door Trapjaas op 31 oktober 2016

Zoon -studerend in de usa- is rijbewijs zoekgeraakt.
Vlgs afd.burgerzaken gem.utrecht en rdw maar een oplossing nl. uitschrijven. Dit om zsm een nw rijbewijs te verkrijgen. Heeft niet bepaald de voorkeur, omdat dit
een risiko-volle handeling is (o.a, studiefinanciering/toeslagen/woonverg. enz.)

Hoe nu te handelen.

Bij voorbaat dank voor een snelel reactie, omdat we dit graag snel willen oplossen.
Met vriendeljke groet
Jaap Traas

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw in Amerika studerende zoon is zijn rijbewijs kwijt geraakt. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Zolang uw zoon in Nederland ingeschreven staat, is het niet mogelijk vanuit de Verenigde Staten een nieuw Nederlands rijbewijs aan te vragen.

Om een nieuw Nederlands rijbewijs te verkrijgen, dient uw zoon in de Verenigde Staten aangifte te doen bij het plaatselijke politiebureau. Bij terugkomst in Nederland hoeft er geen aangifte te worden gedaan; er dient bij de gemeente alleen een verklaring vermissing rijbewijs ingevuld te worden.

NB: bij de RDW kan er wel een echtheidsverklaring rijbewijs worden aangevraagd voor € 4,50; deze verklaring vervangt echter het rijbewijs niet.