terug betaling garantie reparatie

Vraag gesteld door plus op 09 december 2016

mijn nissan heeft 2x kapotte kineet welke binnen de gestelde garantie termijn en/aantal km door een vakgarage hersteld is .met de auto was niet meer te rijden.de rep .was 491.50 nissan geeft niet thuis bij reclameren van de gemaakte kosten. wat kan, mag, moet ik doen

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto waarbij u binnen de garantie twee maal een reparatie heeft laten uitvoeren bij een vakgarage. De verkoper vergoed de reparatiekosten niet.

Op de verstrekte garantie zijn over het algemeen voorwaarden van toepassing. De Bovag garantie geeft bijvoorbeeld het volgende aan:

"De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden,tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil."

Heeft u een andere garantie, bijvoorbeeld een fabrieksgarantie, dan bepalen ookhier de voorwaarden wanneer u recht heeft op vergoeding van reparatiekosten. Het uitgangspunt is dat u contact moet opnemen met de verkoper voor u het gebrek laat herstellen. De verkoper moet eerst zelf de kans krijgen om het gebrek te onderzoeken en herstellen. Doet u dit niet dan kan een beroep op garantie worden afgewezen.

Meer informatie over garantie vindt u op onze website.