Recronvoorwaarden: Bedrijfsbeëindiging versus herstructurering chaletpark versie 2.0

Vraag gesteld door wijziging bestemmingsplan op 04 maart 2016

Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen.
In essentie: chaletpark (vaste staanplaatsen). Eigenaar beëindigt verhuur en herbestemt het, via wijziging bestemmingsplan, tot de functie bos, agrarisch en wonen, waarbij de dienstwoning van de beheerder een reguliere woonbestemming krijgt.
Is dit plan te definiëren als een herstructurering? Weliswaar eindigt de verhuur van de staanplaatsen, maar de grond blijft in zijn eigendom met een andere bestemming. Net als bij een 'gewone' herstructurering is er voor de chaleteigenaren geen plek meer op het park.
Indien het toch primair aangemerkt moet worden als een bedrijfsbeeindiging: voorzien de recreon voorwaarden in een vergoeding wegens gedwongen verplaatsing c.q. sloop en ontruiming.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Het antwoord op uw vraag is inmiddels gegeven.