rechtsgeldigheid Hiswa voorwaarden

Vraag gesteld door anwbjohn1 op 04 april 2018

Ik heb een ligplaats met mijn boot in een haven. Wil nu ergens anders heen. Havenmeester schermt met een opzegtermijn van 3 maanden volgens HISWA voorwaarden en had voor 1 jan. moeten opzeggen.
Is dat correct ?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de opzegtermijn zoals deze is gemeld in de Hiswa voorwaarden.

De Hiswavoorwaarden geven inderdaad een opzegtermijn van drie maanden voor de aanvang van de nieuwe huurperiode. Meer informatie over de Hiswa voorwaarden vindt u op de website van de Hiswa.