Na een seizoen varen ging de Z-drive van mijn 2e hands Aquado33 HT uit 2010 kapot. Is dit een verborgen gebrek of gewoon pech.

Vraag gesteld door Simon de Danser op 26 juni 2018

Ik heb eind 2016 bij De Vaart Yachting een Aquador 33HT gekocht uit 2010. In de winterperiode heeft de boot nog bij De Vaart Yachting binnen gelegen en is zowel de motor als de Z-drive door een, door de verkoper geadviseerde, Volvo Penta dealer nagekeken. Daarbij zijn op hun advies de duoprop-schroeven vervangen.
Afgelopen zomer hebben we zonder problemen gevaren en is de motor en Z-drive in het najaar weer nagekeken door de Volvo Penta dealer.
Begin dit jaar liet bij de eerste vaart uit de winterstalling, nadat we even op vol vermogen hadden gevaren, de Z-drive een vreemde tik horen. Na een proefvaart met mijn 'eigen' Volvo Penta dealer bleek dat in de Z-drive van meerdere tandwielen, tanden waren afgebroken. Er was echter geen 'aanvaringsschade' aan de schroeven of aan het schip te zien. Bij demontage bleek de drive-unit al eerder uit elkaar te zijn gehaald.
Er is op aanraden van de dealer een complete nieuw Z-drive geplaatst. Toen ik dit voorval ging melden bij De Vaart Yachting gaf deze aan dat de garantie inmiddels verlopen was en dat er in hun ogen geen sprake was van een verborgen gebrek. Zij zouden zich nog beramen, maar we zijn nu ruim een maand verder en ik heb niets meer vernomen.
Mijn vraag: is hier sprake van een verborgen gebrek of heb ik gewoon pech gehad?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft in 2016 bij een watersportbedrijf een gebruikte pleziervaartuig gekocht. Onlangs bleek er een probleem met de motor. U heeft de reparatie elders laten uitvoeren. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Hoewel de afdeling Watersport per 01 januari 2015 is opgeheven, kan ik u desondanks nog wel van een juridisch advies voorzien.

Wettelijke garantie
Wanneer niet langer een beroep op garantie openstaat, kunt u zich als consument eventueel nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW).

Als vaststaat dat het product defect is door een eigen gebrek, dan voldoet het zodoende niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst.

Wanneer er sprake is van non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. Kosten voor dit herstel is voor rekening van de verkoper.

Vraag is nu of u de verkoper in de gelegenheid heeft gesteld de motor te herstellen. Indien u dit heeft nagelaten, dan kunt u de elders gemaakte reparatiekosten NIET verhalen op de verkoper.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.