Kan gemeente melding van aanwezigheid in mijn eigen chalet op vakantiepark?

Vraag gesteld door Johanna88 op 01 oktober 2018

Kan de gemeente mij verplichten mijn aanwezigheid te melden als ik een paar dagen in mijn eigen chalet op een vakantiepark verblijf? Kan het parkbeheer mij daartoe verplichten?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een chalet op een recreatiepark. U vraagt zich af of u daadwerkelijk gehouden bent, melding te maken bij gebruik van uw kampeermiddel.

Heeft u reeds navraag gedaan bij de gemeente over de reden hiervoor? Wellicht heeft het te maken met de verschuldigdheid toeristenbelasting of forensenbelasting?

Vraag is wat de beweegreden van de gemeente voor een dergelijke maatregel is. En of deze maatregel niet in strijdt is met het recht van privacy (artikel 10 Grondwet).

Nationale Ombudsman
Geschillen met een overheidsorgaan (bijv. een gemeente) kunt u voorleggen aan de Nationale Ombudsman.