in q&a dieselgate 29 april 2016 adviseert u om een certificaat te vragen na de recall.Volgens dealer en Pon Leusden bestaat dit niet.

Vraag gesteld door savalanche op 25 juli 2016

vw beweert dat er geen verandering in het gedrag van de motor zal zijn. maar van een garantiecertificaat heeft men nog nooit gehoord.Als dit zo is hoe kan u dat aan uw leden adviseren?

Antwoord van Yda

ANWB Expert

Volgens uw dealer en Pon in Leusden bestaat het certificaat na recall niet. Dit verbaast mij ten zeerste, Wij hebben diverse gesprekken gehad en mails ontvangen van de importeur en ze hebben ons het certificaat ook toegezonden. In de kop van het certificaat staat: Terugroepactie 23R7- Aanpassing motormanagement systeem NOx. Ons is door de importeur verteld dat ze dit document alleen op verzoek mogen afgeven. Vandaar ons advies er om te vragen na de recall. Als u na dit antwoord nog steeds niet het gevraagde certificaat ontvangt, zal ik contact opnemen met onze contactpersoon bij importeur Pon.