Ik heb bij een dealer een auto gekocht inclusief gehandicaptenaanpassingen. De aanpassingen zijn uitbesteed aan een derde. Deze laatste maakt extra kosten die hij op mij wil verhalen. Ik weiger extra kosten te betalen. Welk standpunt moet ik innemen?

Vraag gesteld door Lokker op 10 april 2015

Bij de Suzuki dealer te Apeldoorn heb ik een gewone Suzuki Splash gekocht en betaald, onder voorwaarde dat deze volledig als wagen voor een gehandicapte bestuurbaar moet zijn (aangepast moet worden). De aanpassingskosten bedroegen € 3.700 (tegelijk met de aanschaf betaald). Zo zouden handgas en handrem nieuw ingebouwd worden, de wagen moet zeer licht bestuurbaar zijn (inbouw van een geforceerde stuur- en rembekrachtiging) en opklapbare pendalen krijgen. Uitdrukkelijk is met getuigen erbij verteld dat alles super licht en elektronisch moet zijn, zoals het sturen, remmen en gas geven. De koper moet met zijn pink kunnen rijden, net zoals in de oude auto (Suzuki Alto).

De aanpassingen zijn door de dealer uitbesteed aan een autobekledingszaak. De eigenaar hiervan heeft de eisen, zoals in het gesprek met hem door ondergetekende, een getuige en de dealer, goed begrepen, doch onvolledig uitgevoerd. Er is zonder voldoende overleg met mij gewerkt, waardoor achteraf aanpassingen gedaan moeten worden (een ingebouwde kleine handrem wordt nu vervangen door de rem uit de Alto). Dezelfde hierboven genoemde personen hebben hem daarna nogmaals verzocht de werkzaamheden beter uit te voeren. De dealer staat volledig achter mij en staat ervoor in dat de ombouw goed uitgevoerd wordt. Inmiddels zijn wij 3 weken verder en is mijn conclusie dat de wagen te zwaar stuurt en er met mijn hand te zwaar gas gegeven moet worden. Op ons verzoek heeft de autobekledingszaak bij een derde geïnformeerd en zou een modificatie in het stuurhuis (extra kosten: € 1.850) noodzakelijk zijn. De autobekledingszaak brengt deze extra kosten bij mij in rekening. Uiteraard weiger ik die kosten te betalen, daar de Splash volledig naar mijn tevredenheid zou worden omgebouwd (all-in prijs).

Gaarne Uw expertise in dit geval.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een koopovereenkomst gesloten met de Suzuki dealer, betreffende een Suzuki Splash inclusief de voor u benodigde aanpassingen - ter grootte van € 3.700,00 - in verband met uw handicap. De uitvoering van de voornoemde aanpassingen is door de dealer uitbesteed aan een derde partij. Zowel u als de dealer stellen dat de uitvoering van de benodigde aanpassingen te wensen overlaat. `De autobekledingszaak`geeft nu te kennen, dat er een modificatie van het stuurhuis nog benodigd is ten bedrage van € 1.850,00.

U vraagt zich thans af, of het redelijk is dat `de autobekledingszaak` de extra kosten van € 1.850,00 bij u in rekening brengt.

U heeft met de Suzuki dealer een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de Suzuki Splash inclusief het aanpassingspakket, derhalve heeft u geen contractuele relatie met `de autobekledingszaak`.

U dient zich thans te wenden tot de Suzuki dealer om nakoming van de koopovereenkomst te vorderen. In beginsel bent u niet gehouden tot betaling van de de meerkosten ter grootte van € 1.850.00. Uw dealer dient dit probleem zelf met de door hem ingeschakelde hulppersoon (`autobekledingszaak`) op te lossen.

Mocht u te zijner tijd een vervolg advies van ons nodig hebben, dan zijn we u graag van dienst.