Factuur voor niet gevraagde dienst

Vraag gesteld door Twan69 op 13 mei 2016

Op 15 februari jl. (2016) kwam mijn Daihatsu Sirion niet door de keuring vanwege een defecte katalysator. Ik ben toen op zoek gegaan naar een Daihatsu Garage, want Daihatsu is niet meer op de markt in Nederland, en kwam terecht bij garage P. Zij hebben ook een vak-garage en waren indertijd Daihatsu-dealer.

Ik wilde weten wat het kostte om de katalysator-problematiek in orde te laten maken. Ik kreeg te horen dat ik de auto langs moest brengen omdat zij er zelf naar wilden kijken. Prima, dat mag van mij. Ook zij kwamen tot dezelfde conclusie. Reparatie (vervanging) zou wel eens richting 1000 euro kunnen gaan kosten. Men gaf ook aan dat daarmee de oorzaak van het probleem niet opgelost zou zijn, wellicht waren er problemen met de klepsteelrubbers (?). Dan zou een revisie mogelijk zijn, echter dit was de auto niet waard.

Men zou uitzoeken wat het exact zou gaan kosten en ik zou voor mezelf op een rijtje zetten wat te gaan doen, afhankelijk van de kostprijs. Na een paar dagen werd ik gebeld. Het zou tussen de 1200 en 1300 euro gaan kosten. Omdat ik de auto net een paar maanden had gekocht voor € 2500, schrok ik van dit bedrag en ik heb aangegeven om alles even te willen laten bezinken. Mocht ik besluiten tot reparatie, dan zou ik weer contact opnemen. Dit was akkoord.

Uiteindelijk heb ik de auto niet laten maken. Ik heb deze "voor de handel" verkocht voor € 1000 en een Fiat Panda gekocht. Daarmee verloor ik binnen een paar maanden dus € 1500, maar het gegeven dat de oorzaak van het stuk gaan van de katalysator nog steeds aanwezig zou zijn na een dure vervanging van de katalysator, heeft de doorslag gegeven. Het was dus 1500 euro verliezen of 1300 betalen voor een reparatie/vervanging en de kans lopen over een periode weer hetzelfde probleem te hebben.

Vandaag krijg ik echter een werkplaats-factuur van € 83,79: Afhandeling diagnose katalysator. "Mocht er nog een reparatie volgen dan houden we rekening met deze factuur."

Vreemd. Ik wist al dat de katalysator kapot was, dat had ik ook aangegeven. Ik wilde enkel weten wat het kostte om het te laten maken zodat de auto wel goedgekeurd zou worden. (Ik kom bij garage P. terecht, omdat zij vroeger Daihatsu-dealer waren.) Zij wilden hun eigen diagnose stellen, voor mij had dat niet gehoeven. Maar dan is het toch niet terecht dat ik moet betalen voor een diagnose die ik ze al had medegedeeld?

Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken?

Met vriendelijke groet,

A.H.M. Stemkens

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft uw Daihatsu Sirion naar een garage gebracht, omdat de katalysator defect was, en u wilde weten wat de reparatiekosten zouden zijn. De garage heeft onderzoek gedaan en heeft vervolgens € 83,79 in rekening gebracht voor het stellen van de diagnose.

Het is mijns inziens niet onredelijk dat deze kosten in rekening worden gebracht. U heeft de auto naar de garage gebracht voor onderzoek en dat hebben zij verricht. U heeft daarmee in feite opdracht gegeven de auto na te laten kijken.

De garage heeft daadwerkelijk werk gehad en mag daarvoor deze kosten in rekening brengen.***

Reactie van Twan69:

Beste David Sjoer,

dank voor uw reactie. U stelt dat ik opdracht gegeven zou hebben om de auto na te laten kijken omdat de auto naar de garage is gebracht voor onderzoek.

Maar waarom zou ik hiervoor opdracht geven? Er was al bij een andere garage onderzoek gedaan en de diagnose was bekend! Vanwege deze informatie heb ik juist contact gezocht met deze garage, omdat zij Daihatsu-dealer waren. De garage had ook te werk kunnen gaan op de informatie die ik ze aanreikte. Mijn informatie negeren om zo in de werkplaats aan de slag te gaan, voelt niet logisch.

Straks krijg ik een rekening omdat ze ook naar het remsysteem hebben gekeken? ("Ja, want u heeft de auto naar de garage gebracht voor onderzoek en daarmee in feite opdracht gegeven de auto na te laten kijken.")

Ik wilde enkel weten wat het zou gaan kosten. Dat de garage blijkbaar enkel een offerte wil maken, door eerst zelf de diagnose te willen stellen, komt niet voort uit mijn vraag. Dat is hun keuze om zo te werk te gaan. Slim is het niet. Het was handiger geweest om een (mondelinge) offerte te maken, waarbij de opmerking gemaakt had kunnen worden dat men er vanuit gaat dat het inderdaad de katalysator was.

Nogmaals: Een auto enkel naar de garage brengen met de opdracht om gericht onderzoek te doen naar de werking van de katalysator, gebeurt niet. Dan is er iets aan vooraf gegaan. In dit geval een APK-keuring waarbij het defect aan het licht is gekomen.

Met vriendelijke groet,

Twan Stemkens.***

Reactie van David Sjoer:

De garage kan onderzoeken of er niet een andere oorzaak is welke de problemen veroorzaakt. U geeft zelf al aan dat u enkel wilde weten wat het zou gaan kosten, de garage kon dit niet zeggen zonder zelf onderzoek te doen.

U kunt zich op het standpunt stellen dat u deze kosten niet hoeft te voldoen, maar als de garage een juridische procedure start teneinde deze kosten van u te vorderen, dan kan het bedrag hoger uitvallen in verband met bijkomende incasso- en/of proceskosten.***

Reactie van Twan69:

Gisteren heb ik me persoonlijk gemeld bij de receptie van de garage en mijn visie verteld. Zij deelden de mening van mij dat het correct zou zijn geweest als zij van tevoren hadden aangegeven dat er kosten zouden zijn voor het onderzoek, ook als ik zou besluiten om niet tot reparatie over te gaan. Dat zij uitgebreid onderzoek hadden willen verrichten, hing samen met de te verwachten hoge kosten.
Omdat ze mijn standpunt deelden, hoefde ik de rekening NIET te betalen! Hoera!

Maar omdat ik begreep dat zij hun best hadden gedaan om mij goed van dienst te willen zijn, en omdat ik het ten zeerste waardeer dat zij mijn mening volledig respecteerden, heb ik aangeboden om dan het arbeidsloon te voldoen. (Overigens heb ik ook aangegeven dat ik had moeten vragen of er kosten zouden komen, aangezien ik mijn auto aanbood voor onderzoek in de werkplaats.) Beide partijen hebben dus water bij de wijn gedaan.

De arbeidstijd bleek 45 minuten te zijn geweest. Uiteindelijk leidde dit tot een 'rekening' van € 42,50, 50% minder dan de oorspronkelijke factuur.

Ik ben zeer blij dat er dus ook garages zijn die begrip hebben voor de situatie en het gevoel van de klant. Andersom mag dit dan ook best gewaardeerd worden, vandaar mijn aanbod.

Tip voor alle lezers: Vraag bij een offerte/prijsindicatie, of wat voor kleine dienst dan ook, op voorhand of er kosten mee gemoeid zijn. Zo ja, dan is er in elk geval de mogelijkheid om af te zien van onnodige of dure onderzoeken.