Een vraag met betrekking tot schade in Italë

Vraag gesteld door Dvsfotografie op 10 oktober 2017

Ik heb in augustus een aanrijding gehad in Italië , het was alsvolgt . Ik sta voor de tolpoortjes te wachten achter een vrachtwagen uit slovenië. Deze man gaf later aan dat zijn slagboom niet opend en besluit achteruit te rijden ... hier sta ik met mijn auto stil .... een aanrijding volgt.
Taxatie in nederland +\- €6500
Ik heb hierop mijn auto met schade ingeruild op een nieuwe auto. En dus ook een fors bedrag minder terug gekregen door de schade.
Nu geeft de verzekeringsmaatschappij aan dat er een italiaans recht is en ik een reparatie nota moet indienen anders word het bedrag ex btw betaald.....
Dat scheelt bijna €1300,- terwijl mijn auto wel de volle pond waardevermindering had.
Ik ben gewoon particulier.... dan heb ik toch niets met btw van doen ?

Klopt dit verhaal van mijn verzekering of wat kan ik hier tegen doen ?
Mvg

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt in Italië een aanrijding gehad terwijl u bij de tolpoortjes stond te wachten. Omdat de bestuurder voor u met zijn vrachtwagen achteruit reed is de aanrijding ontstaan. De schade bedraagt € 6500, - . U hebt uw auto met schade ingeruild bij de aanschaf van een nieuwe auto. De verzekeringsmaatschappij geeft aan dat er Italiaans recht van toepassing is. Om het hele schadebedrag vergoed te krijgen dient u een reparatienota te kunnen overleggen. Bij het uitblijven van een dergelijke reparatienota ontvangt u het schadebedrag exclusief BTW. U vraagt zich af of dat klopt.

Welk recht
Nu aanrijding in Italië plaatsvond gelden in beginsel de regels in Italië. Indien bepaald is dat schade pas uitgekeerd wordt nadat de reparatienota overlegd is, dan heeft u zich hieraan te conformeren.

Rechtsbijstandsverzekering
Mocht u over verhaalsrechtsbijstand beschikken, laat deze dan uitzoeken of de lezing van de verzekeraar klopt en of er niet een mogelijkheid is om bijvoorbeeld de getaxeerde schade inclusief BTW uitgekeerd te krijgen.

Europees Consumenten Centrum
Mocht u niet over verhaalsrechtsbijstand beschikken, dan kan eventueel het Europees Consumenten Centrum uitkomst bieden (ECC; voor grensoverschrijdende geschillen).

Eigen risico
Voorts is het de vraag of u het eigen risico aan uw eigen verzekeraar verschuldigd bent. Uitgezocht dient te worden hoe een en ander in de polisvoorwaarden omschreven staat. Eventueel ben ik bereid deze specifieke voorwaarden voor u te beoordelen.

Meer informatie over aanrijdingen in Nederland en in buitenland vindt u op onze website.