Distributieketting

Vraag gesteld door YakupAni op 29 juli 2017

gegeven 35% te vergoeden van de in totaal 2000 euro. Terwijl ze op de hoogte zijn van dit probleem. Ik heb de auto gekocht omdat volgens forums vanaf bouwjaar 2010 dit probleem weinig voorkomt. Nu heb ik dikke pech en moet ook voor de kosten opdraaien. De auto is altijd dealeronderhouden. Graag wil ik deze vraag dan ook voorleggen aan uw Jurdische collega's hoe nu verder.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

eDe distributieketting van uw Peugeot (2010) moet vervangen worden. De importeur biedt 35% korting op de reparatiekosten van € 2.000,-. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Een distributieketting dient - uitgaande van regulier onderhoud en normaal gebruik - een autoleven lang mee te gaan. Nu de distributieketting niet voldoet aan de verwachting die u op grond van de overeenkomst ervan mocht verwachten, maakt dat u zich - als consument - een beroep kunt doen op de wettelijke garantie. Ofwel; conformiteit art 7:17 BW.

Herstelkosten voor verkoper
Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW dient de verkoper (dealer) het gebrek te herstellen. De kosten voor herstel komen voor rekening van de verkoper (art 7:21 lid 2 BW).

Geschillencommissie Voertuigen
Komt u er niet uit met de verkoper, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, al dan niet met hulp van uw eventuele rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.