Boete in Brussel

Vraag gesteld door Parkiet op 15 september 2016

Op 23 juni jl. kreeg ik een bericht van de politie in Brussel dat ik op 8 juni jl. een roodlicht voorbij gegaan. Op de proces verbaal staat er op dat de roodlicht is 25,1 sec. En de oranje-tijd is 3,0 sec. Ik rijd 30 km/u. Er is foto gemaakt.

Ik heb bezwaar getekend op 24 juni en de foto opgevraagd, omdat ik van mening bent, door de chaos van de afsluiting van de tunnel, stond ik midden op de weg toen de roodlicht aangaan en zodra de weg vrij is, zo snel mogelijk de weg vrijmaken. Ik reed ook 30 km, het is een bewijs dat ik niet haasten en daarvoor de roodlicht voorbij deed.

Op 1 september ontvang ik en oordeel voor een boete van 175 euro en als ik niet akkoord, moet ik een advocaat inschakelen en voor 25 september alle dossier mogen bekeken in Brussel. Ik heb per aangetekend nogmaals bezwaar getekend dat ik geen recht voor de foto te hebben noch voor de verdediging voor de oordeel mag voeren. Verder vind ik dat de tijd om advocaat te zoeken en de dossier in Brussel te raadplegen, van binnen 3 weken, is te kort. Ik krijg geen antwoord en het lijkt dat mijn aangetekend brief wordt niet voor ontvangst genomen.

Hoe moet ik verder handelen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bezwaar aangetekend tegen verkeersboete (door rood rijden) uit België. U bezwaar tegen deze boete is afgewezen. U dient nu een boete te betalen van € 175 of anders dient u voor het gerecht in Brussel te verschijnen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Indien u de geconstateerde verkeersovertreding betwist, dan is het aan u om dit met redenen omkleed te weerleggen.

Nu uw bezwaar is afgewezen, heeft u de mogelijkheid de voorgestelde beschikking alsnog te voldoen of om de zaak voor te laten komen bij het gerecht te Brussel.

Indien u niet over afdoende bewijs beschikt raad ik u af de zaak voor te laten komen. De kosten zullen uiteindelijk een veelvoud van die van de beschikking zijn.

Meer informatie over verkeersboetes uit België vindt u op onze website.