Boete hardrijden in Italië.

Vraag gesteld door Jettoonen op 29 juli 2017

Bij deze heb ik een vraag over een boete voor te hard rijden in Italië.

Op 13-8-2014 heb ik te hard gereden bij Venetië. Op dit moment is er volgens mij nog geen verdrag met Nederland.
Op 2-2-2015 krijg ik de boete pas thuis. (Boete, 368.85 euro) Is dit niet te laat?
Op 3-4-2015 een herinnering.
Op 10-1-2017 een aanmaning van de politie uit Venezia.
Op 15-5-2017 ontvang ik van NIB ( nationaal incassobureau uit Purmerend) een brief dat ik € 602.25 over moet maken.
Kan dit zomaar ?
Of kan dit alleen maar via het CJIB ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op 13 augustus 2014 een verkeersovertreding begaan in Italië. Op 2 februari 2015 heeft u hiervoor een boete ontvangen, welke u ondanks sommaties onbetaald heeft gelaten. Op 15 mei 2017 heeft u een incassobrief van een Nederlands incassobureau ontvangen. U vraagt zich onder meer af of de boete niet al verjaard is.

360 dagen termijn
De boete moet binnen 360 dagen na datum overtreding/vaststellingsdatum aan u verzonden zijn. In uw geval is de boete binnen 6 maanden na datum overtreding toegezonden. Van verjaring is hier dus geen sprake.

Inning boete in Nederland
Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt. Italië heeft dit besluit maart 2016 in de eigen wetgeving opgenomen. Italië kan een onherroepelijke boete overdragen aan het Nederlandse CJIB. Het CJIB kan de boete dan innen.

Een EU-lidstaat kan er ook voor kiezen om de vordering ter incasso uit handen te geven van een incassobureau in het land alwaar de overtreder woonachtig is.

NIB
Tot op heden hebben wij nimmer vernomen dat het NIB daadwerkelijk een civiele procedure aanhangig maakt. Ook al schermt het NIB vervolgens met een brief van Wesselsz Gerechtelijke Diensten (dochteronderneming van NIB).

Desondanks adviseer ik u de initiële boete rechtstreeks te voldoen aan de Italiaanse autoriteiten om verdere problemen te voorkomen.

Meer informatie over verkeersboetes uit Italië vindt u op onze website.