Bagage schade claim onterecht niet gehonoreerd door Alitalia

Vraag gesteld door BeBu op 10 oktober 2016

3 dagen na thuiskomst ging de brief met bagage schade claim naar klantenservice Alitalia te Amstelveen op de post( helaas niet aangetekend verstuurd).
4 weken later wordt er in reactie van Alitalia beweerd dat de brief pas 8 dagen na thuiskomst zou zijn verstuurd.
Omdat een claim binnen 7 dagen na thuiskomst moet zijn verstuurd wordt dit als
reden opgevoerd om de claim niet in behandeling te nemen.
Mijns inziens geldt de datum van poststempel als pijldatum.
Hoe kan ik zorgen dat Alitalia alsnog de claim in behandeling neemt?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw bagageclaim is door Alitalia niet in behandeling genomen, vanwege een vermeende overschrijding van de daarvoor geldende termijn van 7 dagen na thuiskomst. U geeft aan dat u de brief 3 dagen na thuiskomst al heeft verstuurd.

Het spreekt voor zich dergelijke brieven bij voorkeur per aangetekende post te verzenden, om dergelijke problemen te voorkomen.

Nu Alitalia stelt uw brief/ claim pas 8 dagen na thuiskomst te hebben ontvangen, is het aan Alitalia te bewijzen dat de brief inderdaad te laat ontvangen is. Laat Alitalia maar een kopie van de bewuste enveloppe met poststempel aan u doen toekomen.

Andere mogelijkheid is de schade op te geven bij uw reisverzekering, of - mocht het in casu om een pakketreis gaan - uw reisorganisator aansprakelijk stellen voor de door hen ingeschakelde hulppersoon, Alitalia.