Verkeersboete Hongarije

Vraag gesteld door Erdal Tekin op 04 januari 2017

Eind Augustus zijn wij langs Hongarije gereden, maar helaas geen vignette gekocht. (Wisten we niet). Uiteindelijk een brief gekregen van nationale dienst voor Tolheffing Hongarije een boete van 80,70. We probeerden het te betalen, maar IBAN lukte maar niet, we probeerden ze online te bereiken, via telefoon opgebeld (kreeg elke keer nummerassistentie) uiteindelijk bank opgebeld en betaald via ABNAMRO. Volgende dag kregen we een brief thuis met een aanmaning van 261,96. ANWB opgebeld en om advies gevraagd, zij heeft ons verwezen naar jullie.
Mijn vraag is wat kan ik doen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Hongarije wegens het niet kopen van een tol-vignet. U heeft direct na betaling een aanmaning met verhoging ontvangen.

Voor de betaling van een boete staat een termijn. Indien u na deze termijn heeft betaald heeft bezwaar maken tegen een verhoging naar verwachting weinig kans van slagen. Dit kan anders zijn als er in de oorspronkelijke brief onjuiste gegevens stonden als gevolg waarvan u niet in staat was eerder te betalen. In dat geval zou u daar een beroep op kunnen doen. Ik begrijp echter dat u inmiddels via uw bank wel heeft betaald. U zou met de betreffende instantie wel contact op kunnen nemen en aangeven dat er inmiddels is ebtaald. Wellicht zijn zij bereid alsnog de verhoging te laten voor wat het is.

Opgelegde tol-boetes in Hongarije vallen niet onder het Europese Kaderbesluit voor het wederzijdse inning van verkeersboetes, waardoor deze boetes niet direct incasseerbaar door het CJIB in Nederland. Wel zou de desbetreffende instantie kunnen overwegen om de boete via een incassobureau in Nederland te laten incasseren.