Schadevergoeding huurauto geweigerd

Vraag gesteld door EgbertusCornelis op 25 mei 2018

Vrienden uit Peru zijn vorig jaar bij ons op bezoek geweest en hebben bij Sixt een auto gehuurd met LDW dekking.
Tijdens een rit in den Bosch hebben zij schade gereden doordat zij een weggedeelte van de Wolvenhoek met selectief toegangssysteem zijn ingereden waarbij de beweegbare roadbarrier omhoog is gekomen welke de onderkant van de auto heeft beschadigd. De verhuurder verhaalt het schadebedrag op de huurder omdat deze een rood licht heeft genegeerd (disregarding a red light). In de dekkingsvoorwaarden is vermeld dat een schadeclaim kan worden geweigerd als er sprake is van opzet of zware nalatigheid.
Naar onze mening is het rode licht een waarschuwingslicht en geen verkeerslicht in de zin van de RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens). Hier is o.i. geen sprake van zware nalatigheid, eerder van onwetendheid cq onbekendheid met de specifiek Nederlandse situatie, waarbij het voor betrokkene niet duidelijk was welke betekenis er aan het waarschuwingslicht moest worden gehecht. Deze kennis kon ook niet verworven zijn omdat bij bestudering van de Nederlandse verkeersregels en tekens deze waarschuwingslichten niet in het voorhanden zijnde studiemateriaal worden getoond cq beschreven.

Vraag:
Zijn er vergelijkbare casi bekend van schadegevallen door roadbarriers bij een selectief toegangssysteem van de weg waarbij de verzekering van de verhuurder de schade verhaalt op de huurder?
Is het inderdaad zo dat de signaallampen bij zo'n roadbarrier geen wettelijke status hebben?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met een verhuurder ter zake veroorzaakte schade aan de huurauto. De verhuurder stelt dat de schade niet gedekt is vanwege opzet of grove nalatigheid van de huurder. U vraagt zich af of dit wel terecht is.

Alvorens uw vraag te beantwoorden ontvang ik graag eerst de huurovereenkomst (incl huurvoorwaarden) alsmede de brief van de verhuurder waarin men de schade claimt op de huurder vanwege opzet of grove schuld.



***

Reactie van EgbertusCornelis:

Beste Michiel Claesen,
Naar welk mailadres kan ik de gevraagde gegevens sturen?
vriendelijke groet, Egbert Melchior



***

Reactie van Michiel Claesen:

experts@anwb.nl

Grt Michiel