Opleveren vaste kampeerplek

Vraag gesteld door caropiet op 25 oktober 2016

Kan de campingeigenaar eisen dat wij de bomen en struiken ter erf afscheiding moeten verwijderen. De eigenaar wil dat de plek totaal kaal wordt opgeleverd. De bomen staan er al meer dan 10 jaar. Wij hebben er 1 jaar gestaan. De caravan is inmiddels verwijderd en verhuist naar een andere camping. De plek is netjes opgeleverd.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw plaats op de camping opgezegd. Inmiddels heeft u de plaats ontruimd en opgeruimd. De eigenaar van het recreatiepark eist dat u ook struiken en bomen van de afscheiding verwijderd. De bomen staan er ruim 10 jaar, en u heeft slechts één jaar op het park gestaan. U vraagt zich af of de campingeigenaar in zijn recht staat.

Ervan uitgaande dat de RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing zijn, is het maar de vraag of u in dit geval gehouden bent tot verwijdering van de struiken en bomen op de erfafscheiding. In artikel 15 staat dat de plaats ontruimd en opgeruimd opgeleverd dient te worden. Uit uw informatie maak ik op dat u hieraan voldaan heeft.

Bovendien staan de struiken en bomen er al geruime tijd, in ieder geval ruimschoots voordat u de plaats huurde. Oftewel; de ondernemer heeft er kennelijk blijk van gegeven dat hij instemde met aanwezigheid van struiken en bomen. De vorige recreant heeft de struiken en bomen ook niet hoeven te verwijderen.

Verticale natrekking (art 5:20 lid 1 sub f Burgerlijk Wetboek)
Juridisch bezien mag en hoeft u de struiken en bomen niet weg te halen; er is immers sprake van verticale natrekking (bijzondere vorm van eigendomsverkrijging waarbij de eigenaar van een perceel grond zonder overdracht eigenaar wordt van struiken, bomen, gebouwen die op zijn perceel grond geplant of gerealiseerd worden).

Geschillencommissie Recreatie
Indien u er met de eigenaar van de camping niet uitkomt, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Mocht u over een rechtsbijstandverzekering beschikken; schakel deze in.