Heeft de zwakke verkeersdeelnemer nog wel recht op deze uitzonderingspositie

Vraag gesteld door Cas1 op 02 augustus 2018

de fietser wordt gezien als zwakke verkeersdeelnemer.art.185 WVW en wordt zo extra beschermd tegen de motorrijtuigen. Als automobilist ben je vrijwel altijd geheel of gedeeltelijk aansprakelijk bij een aanrijding, tenzij je je kan beroepen op overmacht, maar die kans is zo gering, dan moet de fietser bij wijze van spreken uit de lucht komen vallen. Gezien het feit, dat zeer veel fietsers de verkeerregels aan hun laars lappen en nu ook het tegen de rijrichting fietsen heel populair is geworden, wordt het tijd om deze regel voor fietsers boven de 14 jaar af te schaffen, zodat ook de fietser geheel aansprakelijk wordt voor zijn gedrag.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of de bescherming van fietsers en voetgangers nog wel in stand moet blijven, nu u steeds vaker fietsers verkeersovertredingen ziet begaan.

Aanrijding met voetganger of fietser
Fietsers of voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer, kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding met een motorvoertuig. De automobilist is aansprakelijk voor de schade van de fietser zonder dat zijn schuld bewezen hoeft te worden. Andersom kan de automobilist de schade die hij oploopt door een fout van een fietser of voetganger, claimen bij de fietser of voetganger (of diens AVP-verzekering). Dan gelden de normale wettelijke regels.

Deze regeling is nog altijd van kracht, daar de impact van een aanrijding tussen een ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemer vele malen groter is aan de zijde van de kwetsbare verkeersdeelnemer.

Meer informatie over aanrijding met fietser of voetganger vindt u op onze website.