Geacht expertteam juridische zaken,

Vraag gesteld door Vraagsteller op 10 juli 2015

Onze vraag dd 17-3 jl was of aansprakelijkheid ve garagebedrijf verder kan gaan dan het factuurbedrag ("materiaal en arbeidsloon").
In weerwil van uw logische, bevestigende reactie heeft de directeur-eigenaar ve keten van garagebedrijven ons (glimlachend) medegedeeld dat aanspraak op schadeherstel/-vergoeding bij gevolgschade kansloos is:
"Dat doen wij nooit; dat hebben wij in onze algemene (leverings)voorwaarden uitgesloten."
Vraag:1.Zijn dergelijke clausules (in rechte) houdbaar/verdedigbaar? 2.Kan de ANWB adviseren bij het organiseren (mits zinvol; zie 1.) van deskundigenoordeel/vervolgprocedure? Bvbd!

Antwoord van David

ANWB Expert
U vraagt of een garagebedrijf aansprakelijkheid ten aanzien van schadeherstel of vergoeding bij gevolgschade kan uitsluiten in de algemene voorwaarden.    Een dergelijk beding kan als onredelijk bezwarend gelden en in strijd zijn met dwingend recht. Wanneer het garagebedrijf aangesloten is bij de BOVAG, dan kunt u het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen. Zij kunnen dan een expert inschakelen. Een voorwaarde voor behandeling is dat u eerst een brief met de klachten aan de verkoper hebt gestuurd. Na het versturen van deze brief heeft u 12 maanden de tijd om de zaak aan te melden bij de commissie. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u in deze brochure. U kunt daarnaast gebruik maken van ons stappenplan. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, adviseer ik u deze in te schakelen.