contact expert

Vraag gesteld door dave03 op 30 november 2016

Ik wil graag in contact komen met een expert, omdat ik een boete heb gehad van 150.- in duitsland, omdat ik 90 reed op de snelweg waar je 60 mocht terwijl ik geen ene bord heb zien. ik heb een aantal vragen en karakters te kort.

Met vriendelijke groeten,

Dave

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete uit Duitsland ontvangen vanwege een geconstateerde snelheidsovertreding. U heeft 90 km/u gereden waar 60 km/u toegestaan was. U heeft zo uw bedenkingen, daar u geen verkeersbord heeft waargenomen, welke een snelheidsbeperking van 60 km/u aangaf.

Bij betwisting van verkeersboetes dient u bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat u de overtreding niet begaan heeft. Ofwel; u dient te bewijzen dat er in dit geval geen verkeersborden stonden die een lagere maximum snelheid aangaven. Indien u hiervoor geen bewijs kunt aanleveren, dan raad ik u af bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde verkeersboete. Anders dan in Nederland kan bij ongegrond verklaring van uw bezwaar, de boete hoger uitvallen en loopt u het risico dat ook de procedurele kosten op u verhaald zullen worden.

Meer informatie over verkeersboetes Duitsland vindt u op onze website.

Mocht u na lezing van deze informatie voorts nog vragen hebben, dan kunt u deze onderaan dit antwoord stellen.