Brief vanuit Zwitserland met mededeling

Vraag gesteld door Marien1405 op 10 december 2018

Goedenavond,

Ik heb nogmaals een brief ontvangen vanuit Zwitserland. Wat betekent dit voor mij?

Notifica di avvio di procedimento amministrativio per ifrazione alla Legga sulla circolazzione stradale (art. 14 - 17 LCStr, RS 741.01)

Signor Kuyntjes,

Dall’esame del rapporto 04.06.2018 riferentesi ai fatti del 13.09.2017, in territorio di Quinto, risultano hou estremi per procedere nei suoi confronti con una misura amministrativia di divieto di guidare veicoli a motore su territorio svizzero.

A tenore dell’art 23 cpv. 1 LCStr le è data possibilità di esprimersi per iscritto sulle circostanze sopra indicate; le osservazioni devono esserci inviate entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Per la commisurazione del provvedimento verranno considerate le circostanze del singolo Caso, ovverosia op genere e le circostanze dell’infrazione in particolare nell’ottica della sicurezza stradale, la sua reputazione Wiske conducente, la necessità professional di condurre in veicolo a motore, nonché la durata minima legale della misura.

Potrà inoltre essere valutamarkt l’eventuale richiesta di anticipo o proroga della misura amminastrativia.

Il decors infruttuoso del termine sopra indicato comporterà l’emissione della relativa decisione formule sulla base degli atti in bistro posseso.

Con distinti ossequi.

Alvast hartelijk bedankt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Bovenstaande vraag is het vervolg op een eerdere vraag over een gemiste vordering.

Graag wil ik u in het vervolg vriendelijk verzoeken ten aanzien van een aanvullende vraag of opmerking, deze onder de oorspronkelijke vraag te stellen/ te plaatsen. Bij voorbaat dank.

Wat ik uit de door u toegezonden tekst kan opmaken, is dat de Zwitserse autoriteiten gemeend hebben u een administratieve maatregel op te leggen met betrekking tot uw rijbewijs. Oftewel; een nader te bepalen rijverbod voor Zwitserland. Hiertegen kunt u binnen 10 dagen na ontvangst van deze brief bezwaar maken.

De maatregel geldt louter voor Zwitserland.

 


***

 

 

 

Reactie van Marien1405:

 

 

Goedenavond Michiel, wat ik zo vreemd aan het gehele verhaal vind is dat ik nog steeds niet weet wat de aard van de overtreding is. Ja het is een overtreding van de snelheid, maar hoeveel precies is mij nog steeds niet duidelijk.. Het maakt me verder helemaal niet uit of ik een rijontzegging krijg voor een bepaalde periode in Zwitserland aangezien ik deze toch niet nodig heb. Maar de overtreding moet wel dusdanig groot zijn aangezien ze erop terug blijven komen ondanks dat ik enkele honderden euro’s al heb betaald. Hebben jullie al eerdere ervaringen mee? Groet

 


***

 

 

 

Reactie van Michiel Claesen:

 

 

Normaliter geeft men in het eerste schrijven aan welke verkeersovertreding is geconstateerd met uw auto. Wanneer sprake is van een snelheidsovertreding, geeft men aan welke maximumsnelheid er gold, alsmede de gemeten snelheid.

Zwitserland spant de kroon in Europa wat betreft de hoogte van de verkeersboetes (zie overzicht verkeersboetes op onze website).

U zou op zich de Zwitserse autoriteiten om opheldering kunnen vragen. Houd er evenwel rekening mee, dat voor iedere e-mail, brief of telefoongesprek er administratiekosten bij u in rekening wordt gebracht.

Meer informatie over verkeersboetes uit Zwitserland vindt u op onze website.