Aansprakelijkheid wegbeheerder Trafikverket Zweden?

Vraag gesteld door Koos Brouwer op 04 februari 2015

Bij een nachtelijke rit in Zweden draaide ik de hoofdweg af en reed daarbij over een – in het donker volstrekt onzichtbaar – stompje van een verkeersbordpaal. Dat leidde tot een schadepost van 800 euro aan de auto. Het verkeersbord was eerder omgereden. Van het verkeersbord ontbrak ieder spoor, maar van de paal stak nog 20 cm boven het asfalt uit. De situatie was niet veilig gesteld.

Ik heb wegbeheerder Trafikverket aansprakelijk gesteld voor de schade, maar die wijst aansprakelijkheid van de hand. De instantie stelt dat alleen sprake kan zijn van aansprakelijkheid bij nalatigheid. In de antwoordbrief verwijst de wegbeheerder naar een weginspectie die vlak voor de schadedatum zou zijn uitgevoerd. Daarbij is de schade aan het verkeersbord niet geconstateerd/opgemerkt. Trafikverket trekt daaruit de conclusie dat men er niet nalatig is geweest met betrekking tot deze situatie. Men was er immers niet van op de hoogte. Overigens wordt van de weginspectie geen bewijs meegestuurd.

Graag advies. Klopt het verhaal van de wegbeheerder? Of is deze toch verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg? Is het raadzaam om het rapport van de weginspectie op te vragen?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Het verhaal van Trafikverket is zeer aannemelijk. De wegbeheerder kan aantonen dat zij de weg kort voor de ongevalsdatum hebben gecontroleerd. Daarnaast is er ook geen melding gedaan van een gevaarlijke situatie. U moet bewijzen dat de wegbeheerder aansprakelijk is. U kunt niet van de wegbeheerder verwachten dat zij op elk moment controles uitvoeren.

Een wegbeheerder in Nederland kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een gebrek aan de weg. Een wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij bewijst dat hij het ongeval niet had kunnen voorkomen. bjivoorbeeld als er tijdens een ongewoon harde storm opsteekt waardoor een stevige, goed onderhouden, lantaarnpaal op uw auto valt.

De wegbeheerder is ook niet aansprakelijk indien het gevaar alleen maar voorkomen had kunnen worden met intensief onderhoud waarvoor een wegbeheerder geen geld heeft. De financiële middelen van de weghebeerder kennen grenzen. Dit kan in Zweden anders zijn, helaas hebben wij daar geen aanvullende informatie over beschikbaar.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/aanrijding-en-dan/aansprakelijkheid/gebrek-aan-de-weg