Recreatiecentrum gaat herstructureren maar weigert tot dusver stageld terug te betalen

Vraag gesteld door Moon23-06 op 30 augustus 2015

Beste experts,

We zitten een beetje met onze handen in het haar. Halverwege 2014 hebben wij een stacaravan gekocht op Recreatiecentrum Zandpol. Er werd gelijk al gezegd dat er herstructureringsplannen waren, maar deze waren er al jaren en we hoefden ons geen zorgen te maken. Eind 2014 heb ik netjes het stageld overgemaakt voor 2015, echter begin 2015 kregen we een brief dat de herstructurering een feit was en dat er binnen afzienbare tijd begonnen werd met graven. Alle voorzieningen zouden ook dicht blijven. Ik heb gelijk de ondernemer gebeld en we hebben afgesproken dat ik een andere camping zou zoeken (ondertussen staat onze stacaravan daar ook) en dan zsm onze oude plek netjes zou opleveren, waarna wij ons volledig stageld terug zouden krijgen. Ik heb eind juni onze plek opgeleverd en dat was akkoord, echter enkele weken later kregen we een factuur waarop te zien was dat ze alsnog een halfjaar stageld van het totaal hebben afgetrokken. Ook is in de begeleidende brief te lezen dat vanaf september de geldverstrekker "het stokje" overneemt. Ik krijg het idee dat ze wachten tot dat moment en dat de geldverstrekker niet zit te wachten op zeurende ex-klanten van het Recreatiecentrum. Ik heb gelijk gebeld om te zeggen dat dit niet de afspraak was en ze zouden het uitzoeken. Hierna heb ik niks meer gehoord en krijg ik ze ook niet meer te pakken. ik heb rechtsbijstand, maar die geven aan dat het onroerende zaken zijn en dat zij me niet kunnen helpen. Ondertussen wacht onze nieuwe recreatiehouder ook op zijn geld en dat heb ik nu niet zomaar liggen. Dit brengt erg veel stress met zich mee (slecht slapen, moe, chagrijnig etc etc) en is niet bevorderlijk voor ons gezinsleven. Andere klanten van het Recreatiecentrum hebben tot nu toe dezelfde ervaring.

Wat kan ik juridisch gezien (nog) doen om ervoor te zorgen dat ik mijn recht krijg en de onderlinge afspraak wordt nagekomen door de recreatiehouder? Moet ik wellicht wachten tot de geldverstrekker alles overneemt, omdat hij wellicht de uitkoop van klanten heeft gebudgetteerd?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft vorig jaar een stacaravan gekocht op Recreatiecentrum Zandpol. Begin 2015 heeft u bericht ontvangen dat het recreatiecentrum gaat herstructureren. U zou uw stageld terugkrijgen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Uw rechtsbijstandsverzekering kan u geen juridische bijstand verlenen in deze kwestie. 

Opzegtermijn

Dit recreatiecentrum is aangesloten bij de RECRON. Dit betekent dat de RECRON voorwaarden van toepassing zijn. Volgens artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden betreft de opzegtermijn voor de ondernemer in beginsel 12 maanden. De ondernemer heeft zich niet aan deze opzegtermijn gehouden, nu deze u begin dit jaar op de hoogte heeft gesteld van de herstructurering. Vanaf dan zou eigenlijk de opzegtermijn gaan lopen. 

Hetgeen in artikel 12 lid 7 staat vermeld is in deze ook van belang: in het geval van een herstructurering waarbij de ondernemer de overeenkomst beëindigt, en op het terrein een minimaal gelijkwaardige plaats niet beschikbaar is heeft de recreant indien hij voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst. De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kan de recreant gratis gebruik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen, gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden wel voor rekening van de recreant.

Hinder

De ondernemer is vrijwel direct begonnen met herstructuringswerkzaamheden. U heeft geen gebruik meer kunnen maken van de voorzieningen, omdat deze gesloten bleven. In de RECRON voorwaarden is ook bepaald dat de ondernemer ervoor moet zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt in uw recreatiegenot door voorbereidende werkzaamheden. 

Vorderingen

De ondernemer dient een tegemoetkoming van de verplaatsingskosten te betalen op grond van artikel 12 lid 6 RECRON voorwaarden. In uw geval zou dit een bedrag zijn van € 1.384. Daarnaast heeft de ondernemer niet de juiste opzegtermijn in acht genomen en heeft u geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Ik adviseer u de ondernemer nog eenmaal een aangetekende brief te sturen. Daarin geeft u aan dat u het betaalde stageld over het eerste half jaar terugvordert, op grond van eerder genoemde artikelen en toezegging die is gedaan. Daarnaast vordert u de verplaatsingkosten. Mogelijk zijn deze hoger uitgevallen. Dan vordert u het daadwerkelijke bedrag en geeft u aan dat u door de - toch plotselinge - opzegging meer schade heeft geleden. Van herstructurering zou op korte termijn geen sprake zijn. In dit geval zou ik een termijn van een week stellen voor een schriftelijke reactie. 

Geschillencommissie

Indien u geen (of een negatieve) reactie ontvangt van de ondernemer, dan adviseer ik u het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Recreatie.  Mijn advies is niet af te wachten tot het recreatiecentrum is overgenomen. 

Graag hoor ik van u over een eventueel vervolg. Indien er meerdere recreanten zijn met dit probleem, dan kunt u ze wellicht naar dit topic verwijzen. ***

Reactie van Moon23-06:

Beste heer Sjoer,

Ik kruip gelijk in de pen om een aangetekende brief naar de ondernemer te sturen waarin ik het complete stageld terug vorder.

Het grote nadeel in ons geval is dat de ondernemer in ons jaarovereenkomst heeft gezet dat ze plannen hebben voor herstructurering. En een geluk is geweest dat onze huidige camping de verplaatsingskosten voor zijn/haar rekening heeft genomen. Kunnen we dan nog wel iets "extra's" vragen volgens de Recron voorwaarden? Zelf zegt de ondernemer dat zij het ons hebben gemeld en we geen recht hebben op welke vergoeding of iets "extra's" in welke vorm dan ook.

Wij zijn de moeilijkste niet en willen eigenlijk alleen ons stageld terug, zodat we rust hebben. Maar ik ben nu ook op een punt beland dat als er iets "extra's" te halen valt ik dit ook wel wil proberen, want dit hele gedoe is niet bevorderlijk geweest voor ons het afgelopen half-jaar.***

Reactie van David Sjoer:

De ondernemer heeft gemeld dat er plannen waren voor de herstructurering in de overeenkomst. Het is de vraag hoe dit precies is omschreven. Ze hebben u dit kennelijk wel expliciet schriftelijk gemeld. Ik kan u niet zeggen welke kans u maakt op een schadevergoeding. U dient dan ook aan te tonen welke schade u verder precies heeft geleden. De Geschillencommissie zou hier een uitspraak over kunnen doen. U kunt de reactie van de ondernemer in eerste instantie afwachten. Ik wens u veel succes!***

Reactie van Moon23-06:

Ik heb vorige week Zandpol gemaild (ook om er zeker van te zijn dat ze nog reageren op mail) en nu heb ik wel reactie gekregen. Dat is wel gek….weken lang hoor je niks en nu geef je aan dat je de geschillencommissie of zelfs kantonrechter erbij haalt, dan ineens reageren ze.

Ze geven aan dat ik de (ongespecificeerde) factuur maar moet ondertekenen (waar dus ook een half-jaar stageld af is gehaald). Als ik op de factuur kijk, valt er niks te ondetekenen. Het is een factuur met een begeleidend schrijven. Verder geen verzoek tot tekenen en de reden waarom en waarvoor ik teken. Dat vind ik al dubieus.

Maar enfin. Laten we alle onderlinge afspraken en andere zaken even terzijde schuiven en de feiten bekijken:

Ik heb 30-12-2014 het jaargeld 2015 overgemaakt, 1736 euro waarvan 1400 basistarief stageld
We hebben 23-03-2015 het schrijven gekregen dat Zandpol gaat herstructureren en dat alle voorzieningen dicht blijven.
Op zaterdag 30-06-2015 heb ik onze plek opgeleverd en de sleutel ingeleverd
Halverwege juli krijgen we de (ongespecificeerde) factuur waarbij er dus 696,50 euro van de 1736 euro wordt afgetrokken. Ze brengen ons dus een half jaar stageld in rekening gebracht.

Als we deze feiten bekijken en de Recronvoorwaarden ernaast leggen…mogen zij dan een half jaar stageld opeisen?***

Reactie van Moon23-06:

Ik heb de geschillencommissie ingeschakeld om hopelijk voor ons een gunstige uitspraak te doen.***

Reactie van David Sjoer:

Zoals ik eerder aangaf heeft de ondernemer niet de juiste opzegtermijn in acht genomen en heeft u geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen.  Ik hoor graag van een eventuele uitkomst en wens u veel succes! ***

Reactie van Moon23-06:

Beste experts,

Enkele weken geleden hebben we de uitspraak van de geschillencommissie ontvangen. Helaas konden wij zelf niet bij de zitting aanwezig zijn, maar de uitspraak is wel ten gunste van ons. De commissie heeft ons in het gelijk gesteld, omdat er door de ondernemer te weinig en te laat informatie is verstrekt. De ondernemer heeft in zijn schrijven nooit iets gezegd over het feit dat wij de maanden die we nog blijven staan, gewoon moeten betalen. Dit afgezet tegen het feit dat er geen voorzieningen meer open zouden gaan vind de commissie dat wij kosteloos konden annuleren. Wij krijgen dus al ons betaalde stageld terug.

Op dit moment is de ondernemer de mogelijkheid aan het onderzoeken om de beslissing te laten toetsen bij een rechter.***

Reactie van David Sjoer:

Hartelijk dank voor de terugkoppeling. Graag zouden wij de uitspraak nalezen, als u hiermee akkoord bent, dan kunt u deze aan ons sturen via: experts@anwb.nl.