Niet geleverd volgens overeenkomst

Vraag gesteld door De rust op 19 september 2018

Nieuwe auto gekocht met de optie parkeersensoren in de voorbumper. Sensoren werken niet en er is geen uitzicht op wanneer dit kan worden hersteld(ligt aan de software) Probleem was bij aflevering bekend. Vraag: wat is een redelijke waar binnen dit moet worden opgelost. Als hier geen duidelijkheid over komt kan dan de overeenkomst worden ontbonden en moeten zij de auto terug nemen. Probleem is nu 6 weken bekend bij de dealer.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. Nu blijken de parkeersensoren aan de voorzijde niet aanwezig te zijn. U vraagt hoe lang het mag duren voor dit is opgelost en of u de koop kunt ontbinden.

De garage heeft al geprobeerd een oplossing te vinden. Er is geen richtlijn die bepaalt hoe lang een reparatie mag duren. Het is wel zo dat u de garage in ieder geval twee of drie maal de gelegenheid moet bieden om een oplossing te vinden. Het is van belang dat u de garage voor u de auto weer voor deze reparatie aanbiedt in gebreke stelt. Dat houdt in dat u aangeeft dat de garage de laatste gelegenheid krijgt om te herstellen. Dat is een voorwaarde om verdere stappen te kunnen nemen. Dit moet u schriftelijk doen.

U vraagt ook of u de koop kunt ontbinden. Dat is mogelijk als het gebrek ontbinding rechtvaardigt. Hoe meer het gebrek het gebruik beïnvloed, des te eerder u kunt ontbinden.

Als de auto verder wel goed functioneert is ontbinding in dit geval waarschijnlijk niet af te dwingen. Wel zou u bijvoorbeeld een vergoeding kunnen vragen voor het feit dat er nu geen werkende parkeersensoren aanwezig zijn.

Informatie over de stappen die u kunt nemen bij klachten na aankoop en een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u op onze website.