Laatste vraag!

Vraag gesteld door EPCplc op 03 november 2018

Geachte mevr.Annemieke Zerdoun,dank voor uw antwoorden dd 30-10 en 2-11.Ik heb nog een laatste vraag. Ik heb de schade voor eigen rekening genomen en de verzekeringsmaatschappij het schadebedrag terugbetaald. De schade vrije jaren worden gecorrigeerd. Vraag: heb ik nu wel recht op inzage in het schade/taxatie rapport van de verzekeraar. Zo ja, op welk (rechts) artikel kan ik mij beroepen? Met dank.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft de schade vergoed aan uw verzekeringsmaatschappij om zo uw schadevrije jaren te behouden. U zou nu alsnog graag inzage hebben in het schadederapport van de tegenpartij.

Zoals ik eerder aangaf is de verzekeringsmaatschappij in dit geval de aansprakelijk gestelde partij. De verzekeringsmaatschappij heeft de schade en aansprakelijkheid behandeld en beoordeeld. U heeft daarbij geen inzage is alle stukken. De verzekeringsmaatschappij moet u wel in de zaak betrekken en u op de hoogte houden, maar hoeft niet de stukken zelf te overleggen.

U kunt dus niet afdwingen dat het rapport aan u wordt overhandigd. Ook niet nu u het bedrag heeft terugbetaald aan de verzekeringsmaatschappij. U kunt wel de verzekeringsmaatschappij bellen en bijvoorbeeld vragen of zij u telefonisch wat uitleg kunnen geven over het schadebedrag. Wellicht zijn ze daar wel toe bereid.