Is de gemeente tevens aansprakelijk?

Vraag gesteld door Marleen van den Heuvel op 03 juni 2018

Mijn dochter is gisteren aangereden door een bestelbus terwijl zij op het fietspad reed met haar snorfiets en in principe voorrang had. De bestelbus is vanaf de benzinepomp de weg opgereden en heeft niet naar rechts gekeken, de kant vanaf waar zij kwam. Vanwege het gesloten fietspad aan de overkant was de situatie gewijzigd maar dit stond niet duidelijk aangegeven aan de bezoekers van de benzinepomp en aan de overige weggebruikers. Mijn dochter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft aan letsel een flinke hersenschudding en kneuzing aan haar schouder. Ze is ter observatie een nacht in het ziekenhuis gebleven omdat ze niet meer wist wat er gebeurt was. Heeft zij recht op smartegeld?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw dochter is onlangs op haar snorfiets aangereden door een bestelbus die haar geen voorrang verleende. Bij de aanrijding heeft uw dochter naast materiële schade tevens letsel opgelopen. U vraagt zich af of uw dochter in aanmerking komt voor smartengeld.

Schade
Uitgangspunt bij schade is dat men in beginsel de eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij hier aansprakelijk voor is.

Nu de bestelbus uw dochter geen voorrang heeft verleend bij het uitrijden van een uitrit (bijzonder manoeuvre art 54 RVV), maakt dat de bestuurder van de bestelbus aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade.

Wat is smartengeld?
Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. De hoogte van het smartengeld kan pas worden bepaald de medische eindsituatie. Hiervan is sprake als het letsel is genezen of als er geen verbetering meer mogelijk is. Je hebt recht op smartengeld als er een aansprakelijke tegenpartij is en het letsel gevolg is van het ongeluk.

Aansprakelijkheid wegbeheerder
Mocht de WAM verzekeraar van de bestelbus geen aansprakelijkheid erkennen, dan zou u kunnen overwegen de wegbeheerder aansprakelijk te stellen, vanwege de onduidelijke inrichting van de gewijzigde verkeerssituatie.

ANWB Verkeersslachtofferlijn
De ANWB Verkeersslachtofferlijn adviseert over de aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade na een verkeersongeluk. Een ervaren medewerker geeft advies over de afhandeling van een verkeersongeval. Ook voor een persoonlijk gesprek over de gang van zaken rond het ongeval kun je terecht bij de ANWB Verkeersslachtofferlijn. De ANWB Verkeersslachtofferlijn is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 269 7766.

Klik hier voor ons stappenplan schade verhalen.

Sterkte en beterschap wat uw dochter betreft!