Huurder wil de huur(vakantiewoning) niet tijdig verlaten. Wat kan ik doen als verhuurder?

Vraag gesteld door Jos en Lisette op 01 juli 2017

We hebben ons chalet verhuurd en de huurtermijn is inmiddels verstreken. Echter de huurder wil uit ons chalet. Welke middelen hebben we beschikbaar om de huurder uit het chalet te krijgen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw chalet verhuurd. Ondanks dat de huurperiode verstreken is, wil de huurder het chalet niet verlaten. U vraagt zich af welke stappen u hiertegen kunt ondernemen.

Eerste stap is om de huurder per aangetekende brief te sommeren het chalet per direct te verlaten, bij gebreke waarvan u rechtsmaatregelen zal treffen en de hieruit voortvloeiende kosten zal verhalen op desbetreffende persoon. Geef voorts aan dat u tevens al de de overige geleden schade en de nog te lijden schade op de huurder zal verhalen.

Wellicht ten overvloede dient u in de brief uiteen te zetten, dat de huurovereenkomst is geëindigd door verloop van de overeen gekomejn huurperiode, waardoor de huurder direct in verzuim is.