De camping ligt nu midden in een bouwterrein,kunnen wij kosteloos opzeggen 6 weken voor de start van het seizoen

Vraag gesteld door Antje 128 op 16 februari 2017

De camping Waterhout in Almere is gelegen midden op de floriade,waarmee intussen begonnen is met het rooien van alle omliggende bomen buiten de camping,daardoor kijken wij nu op de snelweg A6 waardoor veel geluidsoverlast ontstaat,en wij verwachten veel overlast van bouwverkeer. Er is ons toegezegd dat wij dit jaar nog rustig kunnen recreeren,maar door bouwwerkzaamheden lijkt dit onmogelijk.
Kunnen wij kosteloos annuleren, en hoe moeten we verder handelen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een plaats op camping Waterhout (RECRON) te Almere. Camping ligt te midden van de Floriade-terrein (2022). Rondom de camping zal al veel bomen gerooid. Te zijner tijd wordt er ook veel bouwverkeer verwwacht. De ondernemer stelt dat u het komende seizoen nog in alle rust kan recreëren. U vraagt zich af of u de overeenkomst, 6 weken voor aanvang seizoen, nog kan ontbinden.

Nu de ondernemer stelt dat komend jaar u nog in alle rust kan recreëren, dan mag u de ondernemer hier aan houden.

Sprake van een vaste plaats of van een seizoenplaats?

Vaste plaats
Mocht gedurende het seizoen blijken dat er sprake is van overlast (naar objectieve maatstaven beoordeeld), dan kunt u een gedeelte van het jaargeld terugvorderen.

Seizoenplaats
Betreft het een seizoenplaats dan zou u de overeenkomst kunnen ontbinden, indien bij voorbaat blijkt dat de ondernemer zijn verplichtingen volgend uit de huurovereenkomst niet kan nakomen, dan heeft u het recht de overeenkomst (bij voorbaat) te ontbinden.

Komt u er niet uit met de ondernemer, dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Rerceatie.