Achteraf elektronische tol Portugal betalen

Vraag gesteld door Nadine16 op 19 juli 2017

Beste ANWB,

Wij zijn over de elektronische tolwegen in Portugal gereden, zonder de benodigde maatregelen te nemen vooraf. Nu zijn wij inmiddels weer in Nederland. Is het mogelijk de verschuldigde tol van de elektronische tol wegen achteraf te betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af hoe u achteraf (u bent inmiddels terug in Nederland) de verschuldigde tol in Portugal kunt betalen.

In Portugal bestaan er vele betaalmogelijkheden om de verschuldigde tol te voldoen. Afhankelijk van welk traject het betreft, kunt u contact opnemen met desbetreffende instantie om achteraf de verschuldigde tol alsnog te voldoen.

Via Portugal Tolls kunt u aan e hand van het door u afgelegde traject achterhalen bij welke instantie u moet zijn. Vervolgens kan men bij de desbetreffende instantie aan de hand van uw kenteken achterhalen hoeveel tol u nog verschuldigd bent.

Telefoonnummer Portugal Tolls:00351 2128 79 555

Meer informatie over tol in Portugal vindt u op onze website.