Wij hebben een bekeuring voor het inrijden straat. Wij hebben een invalidekaart; die lag niet voor de ruit. Op parkeerplaats ervoor gelegd

Vraag gesteld door Stan Raaijmakers op 13 november 2017

Ik heb een bekeuring uit Italië met de drie mogelijkheden van betalen.
Ik kan een bezwaar indienen; met bewijzen.
Hoe groot is de kans dat het bezwaar wordt toegekend?
Kan ik dat bezwaar nu al indienen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Italië ontvangen, vanwege het inrijden van een autoluwe zone. Hoewel u over een Europese invalidenparkeerkaart beschikt, had u deze niet voor de voorruit gelegd. U vraagt zich af of bezwaar nu nog wel zinvol is.

Inrijverbod milieuzones Italië
In veel Italiaanse steden geldt een zone met beperkte toegang voor motorvoertuigen. De gebouwen en het leefmilieu in historische stadscentra in Italië worden bedreigd door uitlaatgassen. Ter bescherming daarvan is in veel steden een zone ingesteld met beperkte toegang voor motorvoertuigen.

Uitzonderingen
Het eventuele onderbord geeft meer informatie over de uitzonderingen:
  • Invalido: Gehandicapten (met gehandicaptenparkeerkaart)
  • Ciclomotore: Bromfietsers
  • Motocicolo: Motoren
  • Autobus urbano: Stadsbussen
  • Taxi: Taxi's
  • Polizia: Politievoertuigen
  • Validità: Geldig van .. tot .. uur

Mijn advies
Ondanks dat u uw invalidenparkeerkaart niet op voorgeschreven wijze heeft getoond, adviseer ik u toch bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde boete. Voeg een kopie van de invalidenparkeerkaart aan het bezwaar toe.

Meer informatie over inrijverbod Italiaanse steden vindt u op onze website.***

Reactie van Stan Raaijmakers:

Ondertussen heb ik een antwoord (per mail) van de politie in de desbetreffende Italiaanse plaats.
Die schrijven dat je in het bezwaar waarin dat je aangeeft waarom dat je ten onrechte bekeurt bent. Ik kreeg een model bezwaarbrief uit Italië Ik denk dat het model van de ANWB ook gebruikt kan worden. Er stond uitdrukkelijk bij dat het in hey Italiaans geschreven moet zijn.
Je moet behalve een kopie van de invalideparkeerkaart ook een kopie van de ID -kaart mee moet worden gestuurd en een handgeschreven verklaring van de invalide persoon dat hij/zij daar geweest is. Ten slotte een kopie van net verbaal met handtekening van de bestuurder van de auto.
Alles aangetekend versturen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw reactie. Met deze informatie kunnen we de leden nog beter adviseren.

Zou u mij een kopie van het voorbeeld bezwaarschrift per e-mail kunnen toesturen

Ook ben ik zeer benieuwd naar de uitkomst van uw bezwaar.