mijn auto is beschadigd bij parkeeractie. boosdoener blijkt zelfgemaakt bordje dat te dicht langs stoeprand staat.beheerder wijst aanspr. af

Vraag gesteld door fluppie op 27 september 2018

Aansprakelijkheid wordt dus afgewezen zonder argumentatie. Die kan ik mondeling krijgen volgende week.
Rijtechnisch gezien heb ik geen fout gemaakt; waarom zou deze schade voor mijn rekening zijn?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij het inparkeren schade aan uw auto,opgelopen, door toedoen van een zelfgemaakt bordje van een bewoner. Het bordje was aan de rand van de parkeerplaats geplaatst. U vraagt zich af of uw schade te verhalen is.

Schade
Uitgangspunt hierbij is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij aansprakelijk is voor de schade.

Op zich doet het er niets van af of dat bordje er al dan niet toestemming van de wegbeheerder is geplaatst. Bij in- of uitparkeren dient een bestuurder zich te vergewissen van al de aanwezige obstakels.

Of de wederpartij aansprakelijk is voor de schade hangt af van alle feiten en omstandigheden van het geval.

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.