Hoogte boete bekeuring in Duitsland

Vraag gesteld door Col op 02 oktober 2017

De hoogte van de boete voor te hard rijden in Duitsland is tweemaal het bedrag wat het algemeen bekend is. In plaats van EUR 160,00 bij een overschrijding van 41 km/u buiten de bebouwde kom is deze EUR 320,00. Weet iemand wat hiervoor de reden kan zijn en of en hoe je hier tegen in beroep kunt gaan.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Om uw vraag te kunnen beantwoorden zou ik u willen vragen om ter beoordeling een scan/kopie van de boete naar ons te e-mailen. Het e-mailadres is experts@anwb.nl.