Ben ik verplicht WA-verzekeringspremie te betalen, als mijn auto is gestolen

Vraag gesteld door Angelo1959 op 26 mei 2017

Op 24-02 is WA-verzekering afgesloten voor mijn auto tegen premie van €76,25 per maand. Op 30-03 is de auto gestolen vanaf vakantiepark. Verzekeraar heeft verzekering per 24-04 opgezegd en brengt volledige 2 maanden in rekening. Volgens mij geldt er géén voertuigverplichting ten tijde dat de auto is gestolen. Dit betekent volgens mij dat er vanaf 30-03 t/m 24-04 geen premie verschuldigd zou zijn. De verzekeraar bestrijdt dit.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt of u premie verschuldigd bent gedurende de periode dat uw auto is gestolen.

Zolang het kenteken op uw staat bent u verplicht de auto WA te verzekeren. Uw verzekering loopt vervolgens het risico op schade als er gedurende de periode dat de auto is gestolen een ongeval wordt veroorzaakt.

Het is dan ook zaak direct de diefstal te melden bij uw verzekeraar. Ook dient u aangifte te doen bij de politie. Vervolgens zullen de verzekeringsvoorwaarden de verdere procedure bepalen. Premie bent u niet meer verschuldigd als de auto niet meer op uw naam staat of het kenteken is geschorst.