Verlenging rijbewijs 2012

Vraag gesteld door Pjotr44 op 05 november 2018

Rijbewijs van mijn vrouw is verlengd in 2012 (afgiftedatum-ze was toen 66). De nieuwe geldigheid is toen vastgesteld op 18-10-2017, dus 5 jaar.
Ze ging uit van 10 jaar, dus tot 2022. Heeft in 2017 geen herinnering van RWD gehad.
Vraag: Is deze procedure correct geweest?

Pjotr44

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Of deze procedure correct is geweest, is met de informatie die u heeft gegeven niet goed te zeggen. Ik zal het dan ook algemeen houden.

Tussen de leeftijd van 65 en 70 jaar wordt het rijbewijs afgegeven tot de 75ste verjaardag. Dus als het rijbewijs wordt verlengd bij 66 jaar, dan wordt het normaal gesproken afgegeven voor 9 jaar.

Een rijbewijs kan met een kortere geldigheid worden afgegeven op grond van de medische situatie.

Als van één van deze redenen geen sprake is, dan raad ik u aan om dit na te vragen bij de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven.


Meer informatie over verlengen van het rijbewijs 65+ vindt u op onze website.***

Reactie van Pjotr44:

Hallo,
In 2012 werden voor haar geen medische "barrières" (waren er ook niet) opgeworpen, en had mi/oi voor 10 jaar een verlenging moeten zijn verstrekt. Werd er in 2012 nog een kortere duur dan 10 jaar gegeven?
Dank.***

Reactie van Henny van den Bergh:

In 2012 werd het rijbewijs nog voor 5 jaar afgegeven, als je ouder was dan 65 jaar. Dus in het geval van uw vrouw klopte dit.

Deze regels zijn op 1 januari 2014 veranderd. Vanaf die datum werd de regeling dat tussen de leeftijd van 65 en 70 jaar het rijbewijs wordt afgegeven tot de 75ste verjaardag.

Het blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid om de geldigheid van documenten in de gaten te houden.