Milieusticker nodig in Parijs?

Vraag gesteld door Krullebol op 30 maart 2017

Ik lees overal dat buitenlanders een milieusticker moeten hebben om Parijs in te kunnen met hun auto. Is dat juist?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten of u een milieuvignet nodig heeft om Parijs in te kunnen met uw voertuig.

Milieuzones
Sinds vorig jaar kunnen Franse steden een milieuzone (ZCR, Zone á Circulation Restreinte) instellen. Per stad kunnen de regels verschillen. Voor sommige steden heeft u altijd een vignet nodig, zoals Parijs. Voor andere steden geldt dat alleen in geval van langdurige smog.

Milieuzone Parijs
In Parijs is vorig jaar een milieuzone ingesteld. In die zone mag men alleen rijden als men een milieusticker heeft, het vignet Crit’Air. Ook voertuigen met een buitenlands kenteken moeten dit vignet hebben. Er zijn 6 verschillende vignetten. Welk vignet u nodig heeft, hangt af van het type en leeftijd van voertuig, en hoe vervuilend het voertuig is.

Welke voertuigen moeten een vignet hebben?
  • Auto’s met een registratie van ná 1 januari 1997 en motorfietsen met een registratie van ná 1 juni 2000 moeten een vignet hebben om de Parijse milieuzone in te rijden.
  • Auto’s en motorfietsen van vóór die datums krijgen geen vignet, en mogen de milieuzone dus niet in.
  • Bezitters van een Europese gehandicaptenparkeerkaart hoeven geen vignet te hebben (de kaart moet wel zichtbaar in het voertuig liggen).

Waar en wanneer?
De milieuzone in Parijs ligt binnen de Boulevard Périphérique. De Boulevard Périphérique zelf ligt niet in de milieuzone.

De milieuzone geldt op werkdagen tussen 8.00-20.00 uur.

Vignet kopen
Het vignet kost € 4,80 incl. porto en is alleen te verkrijgen via de officiële site van de Franse overheid. Bestel niet via andere sites. Meer informatie over het bestellen vindt u op onze website.

U hoeft voor uw voertuig slechts eenmalig een vignet te kopen; het gaat een autoleven lang mee.

Boete
Heeft u geen vignet of het onjuiste vignet, dan riskeert u een boete vanaf € 45.

Meer informatie over de milieuzones en het vignet vindt u op onze website

***

Reactie van jpdubbeltje:

Na Parijs geldt dit dus ook voor Lyon en Grenoble (wel onder andere condities) en zal dit binnenkort voor meer steden gaan gelden. In dit systeem zie ik veel gelijkenissen met Duitse steden, maar dan 10 jaar later.