Kosten kapotte distributieketting Fiat Punto 2010

Vraag gesteld door D-vaniersel op 19 september 2017

De Fiat Punto is op de volgende data naar de garage geweest telkens voor hetzelfde euvel; een stotterende/schokkende motor:

21 maart
2 mei (inclusief video van het probleem)
25 juli

Op 13 september is, zoals door mijn partner omschreven, tijdens het stotteren de distributieketting gebroken en heeft is hiermee eveneens de tuimelaar beschadigd.

De Fiat Punto is van bouwjaar 2010 en heet 145.000km op de teller. Ik heb deze auto 7 maanden geleden gekocht bij een Fiat-dealer met 6 maanden BOVAG-garantie.

Ik lees terug dat een distributieketting een auto leven mee moet gaan. Mijn vraag is wie er moet opdraaien voor de kosten.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In februari 2017 heeft u bij een Fiat dealer een gebruikte Fiat Punto gekocht (2010/145.000 km). De auto is geleverd inclusief 6 maanden BOVAG-garantie. Binnen de garantietermijn dikwijls teruggewenst vanwege een stotterende/schokkende motor. Na verstrijken van de BOVAG-garantie is de distributieketting gebroken met alle gevolgen van dien. U vraagt zich af wie er moet opdraaien voor de reparatiekosten.

BOVAG-garantie
Binnen de garantie heeft u veelvuldig melding gemaakt van een stotterende/schokkende motor. Dit kan er op duiden dat de distributieketting is opgerekt en zodoende van tijd is geraakt.
Nu u de klachten binnen de garantietermijn gemeld heeft, lijkt het mij logisch dat de dealer al de reparatiekosten voor zijn rekening neemt.

Wettelijke garantie
Nu de distributieketting ondeugdelijk blijkt, kunt u zich tevens beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW). Een distributieketting dient immers een autoleven lang mee te gaan.

Kosten herstel
Op grond van de wet (art 7:21 lid 2 BW) komen de kosten voor herstel voor rekening van de verkoper. Het is dus essentieel dat u de verkoper in de gelegenheid stelt de schade te herstellen.

Rechtsbijstand
Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering of over Wegenwacht Compleet, schakel dan rechtsbijstand in.

Geschillencommissie Voertuigen
Komt u niet tot overeenstemming met de dealer, en u beschikt niet over rechtsbijstand? Dan kunt u - nu u bij levering BOVAG-garantie heeft ontvangen - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.